اخبار مدیریت

اصلاح الگوي مصرف امروز در تمام كشورهاي دنيا مطرح است

مركز تحقيقات استراتژيك نشست تخصصي «اصلاح الگوي مصرف و فناوري‌هاي نو» را برگزار كرد.
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي مأموريت اصلي خود مبني بر انجام پژوهش‌هاي ضروري و ارائه آن به مراجع تصميم‌گيري نظام، نشست تخصصي «اصلاح الگوي مصرف و فناوري‌هاي نو» را عصر ديروز در سالن آفتاب مركز تحقيقات استراتژيك برگزار كرد.
در اين نشست محمدباقر نوبخت دبير نشست تخصصي «اصلاح الگوي مصرف و فناوري‌هاي نو»، سعيد سركار رئيس ستاد فناوري‌نو، غلامعلي كناري‌ديل كارشناس انرژي خورشيد فناوري‌هاي‌نوين، نصرت‌الله سيفي عضو هيئت مديره بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور، حسين نواده‌توپچي عضو هيئت علمي مركز استراتژيك فناوري نو، علي ملبوبي رئيس انجمن بيوتكنولوژي حضور داشتند.
محمدباقر نوبخت دبير نشست تخصصي «اصلاح الگوي مصرف و فناوري‌هاي نو»در اين مراسم اظهار داشت: موضوع اصلاح الگوي مصرف و فناوري‌هاي نوين براي تمام كشورهاي دنيا مطرح است و اين مسئله براي كشوهاي در حال توسعه به خصوص ايران اهميت بيشتري دارد.
وي اضافه كرد: فناوري‌هاي‌نو و استفاده از آنها مي‌تواند در بهبود الگوي مصرف تأثير بسيار داشته باشد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810010125