اخبار مدیریت

برگزاری دومين همايش مديريت منابع

همايش مديريت منابع سازمان، طرح تحول اقتصادي و كاهش هزينه ها به منظور آشنايي و بهره گيري از ابزارهاي اطلاعاتي جهت كنترل هزينه و افزايش درآمدهاي سازمان و رشد كارائي شركت ها متناسب با طرح تحول اقتصادي برگزار مي‌شود.
به گزارش مدیریار، به نقل از روابط عمومي شركت مشاورين پارس سيستم، در اين همايش ضرورت استفاده از سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني براي كاهش هزينه شركت ها و سازمان هايي كه در محيط رقابتي قرار مي گيرند مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد .
همچنين استفاده از نرم افزارهاي ايراني ERP كه متناسب با قوانين و مقررات كشور طراحي شده و از نمونه مشابه خارجي كه نيازمند صرف هزينه گزاف جهت تطبيق با نيازهاي سازمان هاي دولتي و خصوصي است به عنوان يك ضرورت در استفاده از توانمندي نيروهاي ايراني و خودكفايي و استقلال اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
اين گزارش مي افزايد: توجه به نيروي انساني كارآمد به عنوان مهم‌ترين سرمايه هر سازمان كه نقش غير قابل انكاري در پيشبرد اهداف و ارتقاء بهره وري به عهده دارد از ديگر مسائل قابل طرح در اين همايش مي باشد.