اخبار مدیریت

چهار رشته جديد دكتري و كارشناسي ارشد در دانشگاه الزهرا

معاون آموزشي دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به تحصيل 110 دانشجوي دكتري در 13 رشته و بيش از 2 هزار دانشجو در 65 رشته و گرايش در مقطع كارشناسي ارشد، از پذيرش دانشجو دردو رشته دكتري و دو رشته كارشناسي ارشد خبر داد.
دكتراردوخاني با بيان اينكه دانشگاه الزهرا در سال آينده در2رشته جديد مقطع دكتري و 2 رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد پذيرش دانشجو خواهد داشت، تصريح كرد: رشته حسابداري، ‌زبان و ادبيات فارسي، در مقطع دكتري و رشته‌هاي تربيت بدني در گرايش رفتار حركتي و رشته طراحي صنعتي در مقطع كارشناسي ارشد در سال آينده براي نخستين بار پذيرش دانشجو خواهند داشت.
وي با اشاره به رشته‌هاي در دست اقدام اين دانشگاه، اظهار كرد: رشته‌هاي جامعه شناسي، مشاوره، برنامه ريزي درسي در مقطع دكترا و رشته‌هاي مهندسي IT، تاريخ شمال آفريقا، مديريت مالي، تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي و رشته مديريت آموزشي در دست اقدام است كه اميدواريم براي ترم مهر ماه سال آينده در اين رشته‌ها پذيرش دانشجو داشته باشيم. 

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1483054&Lang=P