اخبار مدیریت

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه تهران راه اندازی می شود

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری چهارشنبه 12 اسفندماه در دانشگاه تهران راه اندازی می شود.
محمدرضا میگون پوری افزود: در این کانون منتخبان جشنواره ایده های برتر دانشگاه را که با سه هدف ایجاد فرصت برابر برای
دانشجویان دانشگاه تهران، حمایت از ایده های خلاقانه در چهارچوب های رسمی دانشگاه تهران و ارائه امکانات و حمایت از ایده ها با استفاده از استادان دانشگاه برگزار می شود، به سمت هسته های نوآوری هدایت می کنیم.
وی در ادامه گفت: با تشکیل هسته های نوآور در دانشگاه تهران بحث طراحی محصول در حوزه کسب و کار فناوری در کانون شکوفایی ایجاد می شود که اینها نطفه تشکیل یک شرکت دانش بنیان دانشگاهی هستند.
مدیر کانون شکوفایی و خلاقیت دانشگاه تهران درباره تسهیلات این کانون به دانشجویان خلاق گفت: با کمیته کارآفرینی دانشگاه های کشور، وزارت کار و امور اجتماعی رای زنی می کنیم تا تسهیلاتی برای این نخبگان دانشگاهی ارائه دهیم همچنین در صورت رسیدن ایده خلاقانه دانشجویان به ایده نوآور نیازمند بازار، ثبت اختراع را به صورت رایگان برای این دانشجویان انجام می دهیم.
وی ادامه داد: از این طریق دانشگاه تهران تبدیل به دانشگاه کارآفرین و فناور خواهد شد به طوریکه ایده های خلاقانه دانشجویان را از طریق فرآیند جهت دار به سمت ایجاد شرکت های دانش بنیان نوآور برده و از این طریق انتقال تکنولوژی را از ایده تا صنعت و جامعه حمایت می کند.
میگون پور گفت: این اولین بار است که در کشور کانون شکوفایی در دانشگاه تشکیل می شود با این روش شرکت های کارآفرین فناور خواهند شد و خلاء حمایت ایده های خلاقانه در دانشگاهها برطرف خواهد شد.

http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=1032296