اخبار مدیریت

معرفی سازمانهاي منتخب جايزه ملي بهره‌وري

به گزارش مدیریار به نقل از روابط عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مسعود همايونفر افزود: جايزه‌هاي بهره‌وري و تعالي سازماني در پنج بخش شامل ساخت و توليد، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومي برپا مي‌شود.
وي يادآور شد: تماي سازمان‌ها با هر نوع فعاليت و ماموريت مي‌توانند با استقرار مدل تعالي سازماني و انجام خود ارزيابي در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني شركت كنند.
رييس موسسه مطالعات و بهره‌وري و تعالي سازماني، هدف اصلي اين جايزه را ايجاد فضايي تشويقي براي مديران سازمان‌ها برشمرد تا مديران بتوانند در اين فضا، دستاوردها و موفقيت‌ها? سازماني خود را به مقايسه بگذارند.
وي با اشاره به اينكه سازمان‌هاي متقاضي جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازمان در سطوح مختلفي مي‌توانند، تقاضاي خود را اعلام كنند تصريح كرد: “سازمان‌هايي كه در مراحل اوليه هستند به سطح “گواهي تعهد به تعالي ” دست مي‌يابند.
به گفته همايونفر، سازماني كه بتواند بين 300 تا 450 امتياز را از مجموع 100 امتياز كسب كند به سطح “تقدير نامه براي تعالي ” دست مي‌يابد.
دبير جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني افزود: سازمان‌هايي كه بين 450 تا 550 امتياز كسب كنند به سطح تنديس بلورين و براي امتياز بين 550 تا 650 تنديس سيمين را كسب خواهند كرد. همچنين تنديس زرين به سازمان هايي اعطا مي‌شود كه بيش از 650 امتياز كسب كنند.
وي اظهار داشت: تاكنون تنها يك سازمان توانسته است به تنديس سيمين جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني دست پيدا كند و هنوز هيچ سازماني نتوانسته به تنديس زرين نايل شود.
رييس موسسه مطالعات و بهره‌وري و تعالي سازماني گفت: در هفتمين دوره جايزه، بيش از 140 سازمان براي سطوح مختلف جايزه ملي تقاضاي خود را ارايه كرده‌اند كه پساز ارزيابي توسط 340 ارزياب سازمان‌هاي برتر روز يكشنبه معرفي خواهند شد.
وي از حضور بيمارستان‌ها و مراكز درماني و بهداشتي در جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني خبرداد و گفت: 11 بيمارستان در امسال در فرايند ارزيابي حضور داشته‌اند.
همايونفر اضافه كرد: بيش از نيمي از شركت كنندگان امسال جايزه ملي از بخش خصوصي هستند و بيشترين حضور مربوط به بخش ساخت و توليد است كه اين امر بيانگر توجه خاص مديران اين سازمان‌ها به استقرار نظام‌هاي مديريتي براي ارتقاي شاخص‌هاي عملكردي و افزايش توان رقابتي آنها‌ست.
وي گفت: دست‌يابي به امتيازهاي بيش از 450 (از حداكثر كسب هزار امتياز) براي سازمان‌هاي ايراني بسيار مشكل و مستلزم تلاش زايدالوصفي است.
لازم به يادآوري است كه شرايط محيطي اقتصاد و كسب و كار تاثير قابل توجهي در دست‌يابي به شاخص‌هاي رو به رشد دارد، مدل تعالي سازماني، تمامي زواياي سازمان‌ها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و تلاش دارد تا نقاط قوت و زمينه‌هاي قبال بهبود سازمان‌ها را به تصوير بكشد.
هفتمين همايش تعالي سازماني روز دوم اسفند ماه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما به معرفي سازمان‌هاي برتر مي‌پردازد و روز سوم اسفندماه براي برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در محل موسسه مطالعه بهره‌وري و منابع انساني برپا مي‌شود.