اخبار مدیریت

موسسه آموزش عالی آزاد «سیمیا» منحل شد

موسسه آموزش عالی آزاد «سیمیا» از سوی وزارت علوم منحل شد.
اداره کل دفتر آموزش‌های آزاد غیردولتی غیرانتفاعی وزارت علوم اعلام کرد: با توجه به مصوبه شورای گسترش آموزش عالی کشور «موسسه آموزش عالی آزاد سیمیا» منحل و برگزاری دوره های عمومی و تخصصی برای متقاضیان و دانشپذیران توسط موسسه مذکور وجاهت قانونی نداشته و گواهی های صادره از سوی این موسسه مورد تایید این وزارتخانه نخواهد بود.

http://www.modir.ir/News/1973.aspx