اخبار مدیریت

افزايش يك درصدي متوسط نرخ بيكاري نسبت به سال گذشته

اگرچه نرخ بيكاري هر فصل، حدود دو هفته پس از پايان فصل توسط مركز آمار ايران استخراج و اعلام مي‌شود و بنابراين نرخ بيكاري زمستان سال جاري پس از شروع سال جديد اعلام خواهد شد، اما با تحليل آمار ‌٩ ماهه سال جاري مي‌توان دريافت كه نرخ بيكاري حدود ‌١١.2 درصد در كشور ثبت شده‌ است، اگر چه اتفاقات پايان سال كه مهمترين آنها ركود اقتصادي و عدم تحقق سياست‌هاي حمايتي مالي دولت از بنگاه‌هاي زودبازده جديد و نيز ابلاغ ديرهنگام بخشي از تسهيلات بانكي براي بنگاه‌هاي زودبازده نيمه كاره يا درگير با مسائل مالي بدون ترديد بايد در زمستان اين عدد را افزايش داده باشد.
نرخ بيكاري در بهار امسال ‌١١.1 درصد اعلام شد، در حالي كه اين عدد در تابستان و پاييز روي ‌١١.3 درصد ثابت ماند. نرخ بيكاري در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ‌١.5 درصد افزايش و نسبت به زمستان گذشته ‌١.4 درصد كاهش نشان داد.
نرخ بيكاري جونان ‌١٥ تا ‌٢٩ ساله در بهار امسال ‌٢٠.4 درصد بوده كه نسبت به بهار سال گذشته ‌١.8 افزايش يافت.
در بهار امسال، استان‌هاي لرستان و چهارمحال و بختياري به ترتيب با ‌١٩.5 و ‌١٦.8 درصد، بالاترين و خراشان شمالي با ‌٤.2 درصد و هرمزگان با ‌٥.8 درصد، كمترين نرخ بيكاري را در كشور داشتند.
در تابستان با ثبت عدد ‌١١.3 درصد براي بيكاري جمعيت فعال كشور، اين شاخص‌ نسبت به تابستان سال گذشته ‌١/١ درصد و نسبت به بهار سال جاري ‌٠.2 درصد افزايش يافت.
نرخ بيكاري جوانان ‌١٥ تا ‌٢٤ ساله در تابستان حاكي از آن است كه ‌٢٢.7 درصد فعالان اين گروه سني بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان ‌١٥ تا ‌٢٤ ساله نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ‌٠.4 درصد كاهش و نسبت به بهار امسال ‌٠.3 درصد افزايش داشته است.
همچنين بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد استان‌هاي لرستان با ‌٢٠.2 درصد و گيلان با ‌١٧ درصد، بالاترين نرخ‌هاي بيكاري و استان‌هاي هرمزگان با ‌٣.6 درصد و زنجان با ‌٦.1 درصد، كمترين نرخ‌هاي بيكاري را در تابستان ‌١٣٨٨ به خود اختصاص داده‌اند.
نتايج اجراي طرح آمارگيري نيروي كار در پاييز نشان داد كه ‌١١.3 درصد جمعيت فعال كشور (شاغل و بيكار) در اين فصل بيكار بوده‌اند. در اين فصل ‌٣٨.5 درصد جمعيت ‌١٠ ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ‌١.6 درصد افزايش و نسبت به تابستان امسال ‌١.2 درصد كاهش يافته است.
نرخ بيكاري جوانان ‌١٥ تا ‌٢٤ ساله حاكي از آن است كه ‌٢٤.1 درصد فعالان اين گروه سني در پاييز امسال بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان ‌١٥ تا ‌٢٤ ساله نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ‌٢.6 درصد افزايش و نسبت به تابستان امسال ‌١.4 درصد افزايش يافته است.
براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در پاييز سال جاري، طي اين فصل ‌‌١٣ استان كشور داراي نرخ بيكاري تك رقمي بوده‌اند، در حالي كه اين رقم در تابستان،‌١١ استان را نشان مي‌داد. اگرچه رقم مربوط به فصل پاييز نسبت به تابستان دو پله بهبود يافت، اما اين رقم در پاييز سال گذشته ‌‌١٧ استان بوده كه نشان از افزايش تعداد بيكاران در اين مدت است.
از سوي ديگر واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، از ابتداي امسال بدون تغيير پيش‌بيني كرده‌است كه نرخ بيكاري ايران در سال جاري به ‌١٢.9 درصد افزايش خواهد يافت.
اكونوميست در گزارش ماه دسامبر ‌٢٠٠٩ خود نيروي كار ايران در سال گذشته را ‌٢٤ ميليون و ‌٣٠٠ هزار نفر و نرخ بيكاري را ‌١٢.5 درصد اعلام و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص‌ها در سال جاري به ترتيب ‌٢٥ ميليون نفر و ‌١٢.9 درصد خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، انتظار مي‌رود طي دو سال آينده نيروي كار ايران به ترتيب معادل ‌٢٥ ميليون و‌٧٠٠ هزار نفر و ‌٢٦ ميليون و‌٤٠٠ هزار نفر باشد كه اين شاخص براي نرخ بيكاري معادل ‌١٣.2 و ‌١٤.1 درصد خواهد بود.
در سال ‌١٣٩١ شمار افراد داراي شغل ايران به ‌٢٧ ميليون نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براي سال ‌١٣٩٢ معادل ‌٢٧ ميليون و ‌٧٠٠ هزار نفر پيش‌بيني شده است.
در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكاري در سال ‌١٣٩١ برابر با ‌١٥ درصد خواهد بود كه بدون تغيير در سال ‌١٣٩٢ نيز برابر با ‌١٥ درصد خواهد بود.
به اعتقاد اكونوميست در سال ‌١٣٩٣ نيروي كار ايران معادل ‌٢٨ ميليون و‌٤٠٠ هزار نفر و نرخ بيكاري برابر با ‌١٥.5 درصد خواهد بود.
همچنين بر اساس اعلام مركز آمار ايران، نرخ بيكاري كشور در سال گذشته ‌١٠.4 درصد بوده‌است.
بر اين اساس، نرخ بيكاري افراد ‌١٠ ساله و بيشتر نشان‌ مي‌دهد در سال گذشته ‌١٠.4 درصد جمعيت فعال بيكار بوده‌اند كه در مقايسه با سال پيش از آن، ‌٠.1 درصد كاهش يافته است.
بر اساس آن چه در اين گزارش آمد، نرخ بيكاري در كشور هم اكنون افزايشي حدود يك درصد را با متوسط سال گذشته نشان مي‌دهد كه حاكي از تاثير بحران مالي جهاني، ركود اقتصادي و كاهش حمايت‌هاي بانكي از اشتغال كشور است. 
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1504991&Lang=P