اخبار مدیریت

انتقاد شديد ‌انجمن فارغ‌التحصيلان انگلستان به حذف كمك هزينه‌ تحصيلي

انجمن فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي انگلستان، طي بيانيه‌اي از دپارتمان آموزش عالي اين كشور خواست تا در تصميم حذف كمك هزينه‌ تحصيلي دانشجويان تجديد نظر كنند.
كارل گيله‌آرد مدير اجرايي اين انجمن با بيان اينكه احزاب سياسي دولت انگلستان اعلام كرده‌اند كه تا سال 2020 ميلادي كمك‌ هزينه تحصيلي دانشجويان حذف مي‌شود و هر دانشجو بايد هزينه‌هاي خود را بپردازد تصريح كرد: اين موضوع مي‌تواند بر روند تحصيل و سطح علمي مراكز آموزش عالي تاثير منفي دارد زيرا دانشجويان مجبورند در كنار تحصيل كار كنند. همچنين به دليل اشتغال واحدهاي درسي كمتر انتخاب كنند و سالهاي بيشتري در دانشگاه بمانند.
اعضاي انجمن فارغ‌التحصيلان انگلستان از دولت خواست به وعده‌هاي خود جامه عمل بپوشانند؛ چرا كه اگر كمك هزينه‌هاي تحصيلي دولت حذف شود وضعيت تحصيلي، آموزش و عملكرد دانشگاه‌هاي كشور زير سوال مي‌رود.
گفتني است دولت انگلستان علت اصلي حذف كمك هزينه‌هاي تحصيلي را بحران اقتصادي اعلام كرده است.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1505456&Lang=P