اخبار مدیریت

تفاوت تجارت خارجی سال‌ ‌٨٨ و 87

مقایسه تجارت خارجی ایران در سال 88 با تجارت سال 87 از حضور پررنگ كشور افغانستان در خرید كالاهای ایرانی و قرار گرفتن این كشور در فهرست عمده‌ترین خریداران كالاهای ایرانی، افزایش سهم واردات بنزین از ارزش كل واردات ایران در سال 88 و جایگزینی پلی‌اتیلن به جای بوتان مایع شده در فهرست اقلام عمده صادراتی ایران حکایت دارد.

میزان خرید كالاهای ایرانی توسط افغانستان در سال 88، یك‌میلیارد و دو‌میلیون دلار بود.همچنین كشور امارات در میان بقیه كشورهایی كه در فهرست پنج كشور عمده صادركننده كالا به ایران هستند، بیشترین افزایش سهم صادرات به ایران را داشته است.خبرنگار ایسنا، در گزارشی به بررسی تفاوت‌های تجارت 88 با 87 پرداخته و آورده است: در سال 88 در فهرست كشورهایی كه عمده خریداران كالاهای ایرانی و فروشندگان كالا به ایران بودند، تغییر خاصی رخ نداده و مهم‌ترین موضوع حضور كشور افغانستان در جمع پنج كشور عمده خریدار كالای ایرانی است.در میان كشورهایی كه بیشترین خرید كالا از ایران در سال 88 را داشته‌اند، كشور عراق در صدر بوده كه در سال 88 این كشور میزان واردات خود از ایران را افزایش داد. عراق در سال گذشته در حالی بیش از چهار‌میلیارد و 109‌میلیون دلار كالا از ایران وارد كرد كه این میزان در سال 87، بیش از دو‌میلیارد و 383‌میلیون دلار بود. همین افزایش واردات عراق منجر به این شد كه سهم این كشور از صادرات كالاهای ایرانی از 10‌درصد سال 87 به 19‌درصد در سال 88 افزایش یابد.

http://rssnews.ir/News-12399.html