اخبار مدیریت

دوره‌هاي كارشناسي در شهرستان‌ها توسعه مي‌يابد

وزير علوم در جمع تعدادي از روساي دانشگاه‌هاي کشور با اشاره به نامگذاري سال جديد به نام سال “همت مضاعف، کار مضاعف”ازسوي مقام معظم رهبري گفت: کارمضاعف صرفا به معناي تلاش بيشتر و افزايش کميت و مدت زمان انجام کارها نيست بلکه افزايش کيفي ، بهره وري و بازدهي مطلوب نيز بايد مورد توجه باشد.

دکتر کامران دانشجو حوادث سال گذشته را امتحان بزرگي براي دانشگاهيان کشور عنوان کرد که جامعه دانشگاهي توانست با ولايت پذيري و همراهي با ملت از اين امتحان سربلند بيرون بيايد بنابراين بايد قدردان جامعه دانشگاهي باشيم وبه چنين اساتيد و دانشجوياني افتخار کنيم.
وي در اين ديدار از روساي دانشگاه‌ها خواست تا زمينه فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي براي دانشگاهيان با گرايش‌هاي مختلف سياسي درون نظام در دانشگاهها فراهم کنند و توجه داشته باشند که اين فعاليتها نشاط و پويايي محيط دانشگاهي را بيش از پيش فراهم مي آورد .
وي افزود: دانشگاهيان در فعاليتهاي علمي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي‌بايست مرزهاي خود را با دشمنان نظام وانقلاب به صورت شفاف و کاملاً روشن مشخص نمايند تا دشمن نتواند با برداشت غلط خود به دانشگاهها براي ضربه زدن به نظام چشم طمع داشته باشد.
دانشجو ضمن تشکر از فعاليت‌هاي روساي دانشگاهها افزود : دانشگاه مرکز آموزش توأمان علم و دين است و به فرموده امام خميني ( ره ) “کارخانه آدم سازي است ” بنابراين با جذب اساتيد طراز اول از نظر علمي و معتقد به مباني ارزشي و نيز تدوين متون درسي با محتوي اسلامي بايد براي جامه عمل پوشاندن به اين فرموده بنيانگذار انقلاب اسلامي تلاش کنيم .
وي ضرورت توأم بودن علم با دين ومعنويت را از تاکيدات مقام معظم رهبري و خواست و مطالبه عموم مردم ايران ذکر کرد و گفت: تفاوت اصلي دانشگاههاي ما با غرب نيز در همين توجه به اخلاق و معنويت در کنار دانش و تخصص است که علم بدون معنويت ابزاري براي سلطه بر انسان‌هاي ديگر مي شود که انسان براي سلطه بر انسان‌هاي ديگر خلق نشده است در حاليکه دانش و تخصص در کنار ايمان و معنويات علم را وسيله اي براي تعالي و تکامل بشريت مي سازد.
دانشجو افزود: روساي دانشگاهها بايد در اين مسير حرکت کنند و طبعاً در اين مسير هم فعاليتهاي علمي در مرز دانش از اهميت زيادي برخوردار است و هم آراستگي به مکارم اخلاقي و حفظ ظواهر ديني و اسلامي در کلاسهاي درسي و محيط مقدس دانشگاه از اهميت ويژه اي برخوردار مي شود .
وي با تاکيد برافزايش بودجه مناسب وزارت علوم در سال جاري از مساعدت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه کميسيون آموزش و تحقيقات تشکر کرد و از مديران وزارت علوم و روساي دانشگاهها خواست تعامل با نمايندگان مجلس را براي خدمت رساني بيشتر به مردم شريف ايران اسلامي يک اصل بدانند.
وزير علوم بالاترين شأن مسولين در دولت جمهوري اسلامي را خدمتگزاري به مردم ذکر کرد و از روساي دانشگاه‌ها خواست با تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هاي استاني براي پيشرفت آموزش عالي در استان خود همکاري و هماهنگي داشته باشند.
وي افزايش همدلي بين دانشگاهيان اعم از اساتيد، دانشجويان و کارکنان را موجب پيشبرد امور در دانشگاهها دانست و گفت: مسايل جناحي، حزبي و انتخاباتي نبايد در رفتار مديران دانشگاه دخيل باشد، چون دانشگاهيان نيز مانند تمام اقشار ديگر در انتخابات آزاد بودند و طبق سليقه خود عمل نمودند
دانشجو از روساي دانشگاهها در خواست کرد روند انتقال دانشجويان را به دانشگاههاي همطراز ديگر بوِيژه براي دانشجويان دختر و از دانشگاههاي تهران به شهرستانها را تسهيل کنند.
وي گفت: سياست کلان وزارت علوم افزايش پذيرش دانشجويان دانشگاههاي تحصيلات تکميلي در تهران دانشگاههاي بزرگ استان‌ها و افزايش پذيرش دانشجويان کارشناسي در دانشگاههاي شهرستانها مي باشد که با سياست دولت در خصوص کاهش جمعيت تهران بدليل کاستن از تبعات زلزله احتمالي با هماهنگي و جديت بيشتري دنبال خواهد شد.
وزير علوم افزود : در مجموع در سقف نهايي پذيرش دانشجوي کارشناسي تغييري رخ نمي دهد و کاهش نخواهد داشت و در سال جاري عليرغم اينکه بودجه همه دانشگاهها را مجلس به صورت جداگانه مشخص نموده است و وزرات علوم هم بودجه متمرکز چنداني ندارد ولي با عنايت به سياست کلي دولت وبه تبع آن وزارت علوم ، ما تلاش خواهيم کرد به دانشگاههاي مناطق دور افتاده تا آنجا که امکان دارد کمک کنيم و عضو هيات علمي جذب نمائيم تا سطح اين دانشگاه‌ها هم به سطح دانشگاههاي کلان شهرها برسد.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1519837&Lang=P