اخبار مدیریت

مسووليت سنگين نخبگان براي تحقق شعار امسال

رييس دانشگاه پيام نور خراسان شمالي گفت: براي تحقق شعار «همت مضاعف و كار مضاعف» بايد تفكرها متحول شود.
دكتر قاسم جعفري افزود: اين نامگذاري از سوي مقام معظم رهبري منشا و مبدا تحولات اساسي است.
وي همت بلند، برنامه‌ريزي درست و آينده‌نگري را مسير رسيدن به موفقيت عنوان و تاكيد كرد: انرژي افراد در جامعه بايد در مسير درست هدايت شود.
جعفري «همت مضاعف و كار مضاعف» را در شان ملت ايران دانست و ادامه داد: براي عزت‌مندي ايران بايد اين مسير را با سرعت طي كنيم.
رييس دانشگاه پيام نور خراسان شمالي تصريح كرد: در اين ميان نخبگان مسووليت سنگيني دارند و بايد با جديت وارد ميدان عمل شوند.
جعفري با بيان اينكه بايد در عرصه‌هاي فردي و اجتماعي تلاش شود و در اين صورت سال 89 سكوي پرشي براي تحقق اهداف هزار و400 ساله خواهد بود، منشا اثربخشي دانشگاه‌هاي كشور، تبليغات رسانه‌اي، معرفي الگوهاي موفق و ملموس درعرصه‌هاي مختلف و مناظره‌هاي جمعي را مكمل يكديگر و مثمرثمر براي موفقيت در سال جديد عنوان كرد.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1516425&Lang=P