اخبار مدیریت

نحوه برگزاري آزمون‌هاي ارشد و دكتري از امسال تغيير مي‌كند

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از بازنگري آيين‌نامه آزمون‌هاي سراسري در كليه مقاطع خبر داد و گفت: بر اين اساس با هماهنگي با معاونان آموزشي دانشگاه‌ها، شكل برگزاري آزمون‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري بازنگري و آزمون كارشناسي حذف مي‌شود.
دكتر حسين نادري‌منش با بيان اينكه در آيين‌نامه نوع آزمون‌ها بحث اين است كه شكل آزمون‌ها تغيير كند، تصريح كرد: براين اساس به عنوان نمونه مجلس از ما خواسته است كه آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي حذف و برداشته شود كه راهكارهاي اجرايي آن در حال انجام است.
وي همچنين درباره تغييرات احتمالي آزمون‌هاي مقاطع تحصيلات تكميلي نيز گفت: با توجه به برخي حساسيت‌ها و مشكلات موجود، آيين‌نامه آزموني مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري با هماهنگي معاونت آموزشي دانشگاه‌ها در حال بازنگري و تغيير است و اين تغييرات در سال جاري اعمال خواهد شد.
وي درباره آزمون دكتري با اشاره به انتقاد داوطلبان از اينكه بايد به طور همزمان در چند دانشگاه آزمون دهند، گفت:‌ براين اساس در آزمون دكتري قرار است در ابتدا يك آزمون به صورت يكپارچه و كلي برگزار شود و براساس نمرات كسب شده توسط دانشجويان، چند برابر ظرفيت دانشجو به دانشگاه‌ها اعلام شود تا دانشگاه‌ها پس از انجام مصاحبه، دانشجويان خود را جذب كنند.
معاون آموزشي وزارت‌ علوم درباره تغييرات آيين‌نامه آزمون كارشناسي ارشد نيز اظهار كرد: در زمينه ماهيت آزمون ارشد بحث اين است كه در ابتدا يك امتحان عمومي از مباحث كلي رشته تخصصي داوطلب برگزار شود و طي آن يك اختياراتي به كساني كه حداقل‌ نمره را كسب مي‌كنند داده مي‌شود، اين امتحان عمومي مي‌تواند همچون آزمون تافل دكتري به صورت چند بار در سال برگزار شود و نمره آن نيز براي مدتي داراي اعتبار باشد. پس از آن نمرات در اختيار دانشگاه‌ها قرار داده مي‌شود و داوطلبان براساس نمره‌اي كه كسب كردند در دانشگاهها پذيرش خواهند شد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه داوطلبان مقطع كارشناسي ارشد داراي معدل‌هاي متفاوت از دانشگاه‌هاي مختلف هستند، گفت: بنابراين براي غربالگري داوطلبان يك امتحان عمومي گرفته مي‌شود.
نادري منش در خاتمه خاطرنشان كرد: بنابراين جهت اصلاح الگوي بهره وري و جلوگيري از اتلاف وقت و اضطراب و تنش، شيوه و شكل برگزاري آزمون‌هاي تحصيلات تكميلي درحال بازنگري است كه براين اساس با هماهنگي با معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي بزرگ، تصميمات جديد به زودي اعلام مي‌شود.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1511926&Lang=P