اخبار مدیریت

استقبال مردم از نمايشگاه كتاب مهر تأييدي بر كيفيت آن است

رييس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي با مثبت‌ ارزيابي ‌كردن بيست‌وسومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، استقبال گسترده‌ي مردم از نمايشگاه را مهر تأييدي بر كيفيت آن دانست.
محمد سلگي همچنين مشاركت انجمن‌ها و تشكل‌هاي انتشاراتي را از ويژگي‌هاي مثبت بيست‌وسومين نمايشگاه تهران نسبت به سال‌هاي گذشته عنوان كرد.
او در ادامه گفت: فضاي غرفه‌ها و راهروها، بويژه در بخش ناشران دانشگاهي، نسبت به سال گذشته كه كمي تنگ و پرازدحام بود، بزرگ‌تر شده كه اين امر رضايت ناشران را در پي داشته است. در مجموع، وضعيت سالن ناشران دانشگاهي از لحاظ فضا و دسترسي به غرفه‌ها، در نمايشگاه كتاب امسال نسبت به سال‌هاي گذشته بهتر شده و دسترسي به ناشران نيز بهتر و راحت‌تر شده است.
سلگي سپس به استقبال گسترده‌ي ناشران دانشگاهي از بيست‌وسومين نمايشگاه كتاب تهران اشاره كرد و گفت: ساير سالن‌هاي نمايشگاه كتاب نيز از لحاظ فضا و امكانات نسبت به سال گذشته وضعيت بهتري دارند. همچنين تنوع و كيفيت كتاب‌هاي عرضه‌شده بسيار خوب است.
رييس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي درباره‌ي حضور اين انتشارات در نمايشگاه كتاب تهران نيز اظهار كرد: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي به همراه چندين واحد ديگر آن (اصفهان، اميركبير، مشهد و غيره) در بيست‌وسومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران چندين‌هزار عنوان كتاب در حوزه‌هاي مختلف پزشكي، فني، مهندسي، كشاورزي، علوم پايه، هنر، علوم انساني و غيره عرضه كرده است كه كتاب‌هاي سال‌هاي قبل و كتاب‌هاي جديد (منتشرشده در سال 88) اين انتشارات را دربر مي‌گيرد. 

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1536810&Lang=P