اخبار مدیریت

/افتتاح خانه نخبگان در آينده نزديك/

معاون پژوهشي بنياد ملي نخبگان از افتتاح دفتر نخبگان استان تهران در آينده نزديك خبر داد.
دكتر آريا الستي با بيان اين مطلب گفت: بنياد ملي نخبگان تاكنون شش دفتر استاني نخبگان را راه‌اندازي كرده كه در سال جاري تعداد قابل توجهي از دفاتر نخبگان استاني راه‌اندازي خواهند شد.
وي تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين دفاتر استاني نخبگان، دفتر نخبگان استان تهران است چراكه تعداد زيادي از استعدادهاي برتر و نخبگان در استان تهران و شهر تهران زندگي مي‌كنند كه لازم است ارتباط مستقيمي با بنياد داشته باشند.
معاون پژوهشي بنياد ملي نخبگان افزود: درصدديم كه دفتر نخبگان استان در مركز تهران و نزديكي دانشگاه‌ها راه‌اندازي شود. همچنين حدود شش استان هم درحال مذاكره با بنياد ملي نخبگان جهت راه‌اندازي دفتر استاني نخبگان هستند.
الستي با اشاره به راه‌اندازي خانه نخبگان در آينده نزديك خاطرنشان كرد: خانه نخبگان محلي است براي حضور مستقيم و فعاليت استعدادهاي برتر كشور خواهد بود كه مي‌توانند با تشكيل گروه‌هايي به فعاليت‌هاي پژوهشي اقدام كنند.
وي گفت: در سطح رياست بنياد درحال پيگيري براي تشكيل خانه نخبگان هستيم.
وي تصريح كرد: خانه نخبگان يكي از موسسات وابسته به بنياد ملي نخبگان است كه استعدادهاي برتر كشور را به طور مستقيم دورهم جمع كرده و درگير كارهاي كشوري مي‌كند. 
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1537972&Lang=P