اخبار مدیریت

ايران محور توسعه‌ مراكز رشد و پارك‌هاي علمي منطقه شد

مركز منطقه‌يي توسعه‌ مراكز رشد و پارك‌هاي علمي يونسكو در ايران طي مراسمي با حضور مسوولان استان اصفهان در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان افتتاح شد.
دکتر سعيدآبادي ــ دبيرکل کميسيون ملي يونسکو ــ در پيامي به مناسبت افتتاح مرکز منطقه‌اي يونسکو در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان با اشاره به تاريخچه ارتباط ميان علم و فن‌آوري و توسعه اقتصادي در يونسکو، آورده است: يونسکو، همواره توجه ويژه‌اي به ظرفيت‌ سازي، ارائه حمايت‌هاي فني، انتقال دانش، حمايت از پژوهش، شبکه‌سازي و تبادل و توزيع اطلاعات داشته و آن را از مهم‌ترين وظايف ايجاد پارك‌هاي علم و فن‌آوري مي‌داند و بر اين اعتقاد است که ايجاد اين پارک‌ها و مراکز وابسته به آنها، زمينه گسترش مبادله تجربيات بين‌المللي را فراهم خواهد كرد.
با توجه به اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بر اساس اهداف ترسيم ‌شده در سند چشم‌انداز بيست ساله کشورمان که اعلام مي‌دارد«ضرورت برخورداري از دانش پيشرفته و توانايي در توليد علم و فن‌آوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توسعه ملي است» و با تاکيد به مأموريت ويژه‌اي که در ارتباط با گسترش پارك‌هاي علم و فن‌آوري بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري گذاشته شده، کميسيون ملي يونسکو در خصوص راه‌اندازي مرکز منطقه‌اي يونسکو در زمينه پارك‌هاي علم و فن‌آوري پيگيري‌هايي به عمل آورد. بر اين اساس هياتي از يونسکو از کشورمان بازديد و گزارشي در مورد توانايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه ارائه کرد.
پس از آن شهرک علمي – تحقيقاتي اصفهان به‌ عنوان نخستين پارك‌ علم و فن‌آوري در ايران با قدمت چندين‌ساله و دارابودن تجربه، تخصص، نيروي انساني براي ميزباني مرکز منطقه‌اي درجه دو وابسته به يونسکو در زمينه توسعه پارك‌هاي علم و فن‌آوري و مراکز رشد انتخاب شد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران در پايان پيام خود اضافه مي کند: کميسيون ملي يونسکو طي دو سال گذشته با توانمندي‌هاي جمهوري اسلامي ايران، برنامه‌هاي جديدي را شامل ايجاد سه کرسي دانشگاهي، دو مرکز منطقه‌اي وابسته به يونسکو و يک جايزه بين‌المللي يونسکو به ظرفيت‌هاي قبلي کشورمان اضافه كرده است. اين دستاوردها از جمله تأسيس مرکز منطقه‌اي پارك‌هاي علم و فن‌آوري در شهرک علمي – تحقيقاتي اصفهان، مرهون تلاش همه دست‌اندرکاران، متخصصان، نهادهاي دولتي و غيردولتي و همچنين همت و عزم مسئولان اصفهان به‌خصوص رئيس شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان و همکاران ايشان مي باشد.»
دكتر مصلحي، رييس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان هم با اشاره به راه‌اندازي مركز منطقه‌ يي توسعه‌ مراكز رشد و پارك‌هاي علمي و فن‌اوري يونسكو در اصفهان در آستانه ششمين جشنواره ملي شيخ بهايي گفت: راه‌اندازي مركز آبان ماه سال گذشته در مجمع عمومي يونسكو مورد تصويب قرار گرفت و موافقتنامه مربوطه در دي ماه 88 بين ايران و يونسكو به امضا رسيد.
وي، آموزش و امكان سنجي ايجاد مراكز رشد در كشورهاي منطقه را از اهداف راه اندازي اين مركز خواند.

اهميت ايجاد مرکز منطقه‌يي توسعه مراکز رشد و پارک‌هاي علم و فن‌آوري يونسکو در ايران
از عمر مراکز رشد و پارک‌هاي علم و فن‌آوري در آسيا زمان زيادي نمي‌گذرد، اما با اين وجود شاهد پيشرفت‌هاي زيادي در اين زمينه در منطقه بوده‌ايم. به طوري که برخي از آنها در منطقه غرب آسيا به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يافته اند. اين در حالي است که هنوز در برخي از کشورهاي منطقه اين ايده کاملا” جديد بوده و هنوز نيازمند مطالعات گسترده و بسترسازي جهت ايجاد پارک يا مرکز رشد هستند. به عنوان نمونه، در روند بازسازي کشور افغانستان جاي خالي ايجاد پارکهاي علمي و مراکز رشد که تأثير بسزائي در توسعه اين کشور دارد، احساس مي‌شود. يا در ترکمنستان مجموعه پارکها و مراکزرشد ايجاد شده نيازمند توسعه و پيشبرد در راستاي پيشرفتهاي جهاني هستند.
به منظور گسترش فعاليتها در جهت راه‌اندازي مراکز رشد و پارکهاي علم و فن‌آوري در کشورهاي کمتر توسعه يافته منطقه و تبادل تجربه در بين مراکز موجود، ايجاد نهاد منطقه‌اي در اين خصوص لازم و ضروري مي‌باشد.
مرکز منطقه اي توسعه مراکز رشد و پارک‌هاي علم و فن‌اوري يونسکو طي شش سال آينده، منبع اصلي دانش فني مديريت اداره و توسعه پارک هاي علمي و مراکز رشد فناوري در منطقه مي باشد.
با توجه به بازديد هيات هايي از يونسکو و توانمندي شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان، در صد و هشتاد و دومين جلسه هيات اجرايي در پاريس، شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان به عنوان مرکز منطقه اي توسعه مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري انتخاب شد.
از دلايل استقرار اين مرکز در شهرک، تعاملات شهرک با يونسکو، تجربيات شهرک در برگزاري رويدادهاي بين المللي و کارگاه هاي آموزشي، کسب سه دوره جايزه ASPA توسط واحدهاي دانش بنيان مستقر در شهرک و وجود شهرک به عنوان سازمان موسس مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري در ايران مي باشد.
در اين راستا سند همکاري تاسيس مرکز منطقه اي توسعه مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان علمي و آموزشي ملل متحد(يونسکو) در پاريس امضا شده و تمرکز اوليه اين مرکز، کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي اکو شامل ايران، ترکيه پاکستان، افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقيزستان، ازبکستان و تاجيکستان مي باشد.

مأموريت مرکز
اين مرکز در نظر دارد با ارائه بهترين آموزشها و مشاوره‌هاي لازم و ظرفيت‌سازي، زمينه توسعه مراکز رشد فن‌آوري و پارک‌هاي علمي در منطقه را فراهم كرده و برقراري ارتباطات بين‌المللي مراکز رشد و پارکها را با همتايان خود در منطقه ميسر كند.

اهداف ايجاد مرکز
کمک به پيشبرد اهداف و توسعه پارکهاي علم و فن‌آوري در منطقه جغرافيائي تحت پوشش، کمک به ايجاد و شکل‌گيري مراکز رشد و پارک‌ها در کشورهاي منطقه که در حال حاضر فاقد اين مراکز مي‌باشند، گسترش تعامل پارک‌هاي علم و فن‌آوري منطقه با يکديگر، ظرفيت‌سازي جهت توسعه پارکها و انتقال و ترويج فناوري در منطقه، تعامل و همکاري مراکز مرتبط با يکديگر در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني و ارتقا فعاليتهاي پارکهاي علم و فناوري در اشاعه فرهنگ و توسعه فناوريها و اقتصاد دانش‌بنيان از اهداف عمده مركز منطقه‌يي توسعه‌ مراكز رشد و پارك‌هاي علمي است.

ارکان مرکز
ارکان اصلي مرکز منطقه‌اي مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري شامل شوراي حکام، رئيس مرکز و شوراي اجرائي مي‌باشد.

حوزه جغرافيايي
حوزه جغرافيايي اين مرکز درمرحله اول کشورهاي عضو منطقه اکو شامل ايران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکيه، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، ازبکستان، وتاجيکستان مي باشد و درمراحل بعدي با پيشرفت فعاليت هاي آن، ساير حوزه هاي بين المللي و کشورهاي ديگر را نيز تحت پوشش قرار مي دهد. 
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1537771&Lang=P