اخبار مدیریت

جذب اعضاي هيات علمي بايد بدون کوته نظري باشد

رييس دانشگاه هرمزگان گفت: در جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه و همچنين پژوهشکده هرمز نبايد کوته نظري به خرج داد.
دکتر احمد نوحه‌گر در يك نشست خبري در حاشيه شوراي عالي پژوهشکده هرمز اظهاركرد: پژوهشکده هرمز به عنوان يک پژوهشکده مشهور و شناخته شده در كشور بوده و انتظار از آن زياد است.
وي عملکرد پژوهشکده هرمز را خوب ارزيابي کرد و افزود: اين پژوهشکده درآمد اختصاصي خوبي داشته وحجم قراردادهاي آن بسيار بالاست، همچنين تعداد طرحهاي پژوهشي انجام شده آن نيز قابل تحسين بوده و يکي از بهترين و طلايي ترين دوران عملکرد پژوهشکده را شاهد هستيم.
نوحه گر با بيان اينكه در بحث نقشه جامع کشور سهم هرمزگان را دانشگاهيان تعيين مي کنند، تصريح كرد: مراکز آموزشي تحقيقاتي رشد دهنده شاخص‌هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هستند و بر اين اساس استان هرمزگان اگر از لحاظ علمي پيشرفت كند درسطح کشور قدرت ملي را افزايش مي دهد. که وي تصريح كرد: دانشگاه هرمزگان با توجه به پتانسيلهاي موجود در پژوهشكده هرمز درصدد است تا مجوزهاي ديگري براي راه اندازي پژوهشکده هايي متناسب با شرايط و پتانسيلهاي استان بگيرد.
رييس دانشگاه هرمزگان گفت: در جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه و همچنين پژوهشکده نبايد کوته نظري به خرج داد؛ البته اين اعضاي هيات علمي بايد به محورهاي اسلامي و همچنين اصول نظام پايبند بوده و مطابق چارچوب هاي جمهوري اسلامي عمل كنند.
وي در پايان افزود: دانشگاه توانايي جذب عضو علمي در استان با توجه به معيار و شاخصهايي که از طريق وزارت علوم تحقيقات و فناوري ارائه شده است را دارد و آمادگي خود را براي کمک به تعيين عضو هيات علمي براي پژوهشکده‌ها اعلام مي‌كند.
گفتني است شوراي عالي پژوهشکده هرمز با حضور رييس و معاونين دانشگاه هرمزگان و مسؤولين پژوهشکده هرمز در مجتمع گفت‌وگوي تمدنها وابسته به دانشگاه هرمزگان برگزار شد. 
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1536350&Lang=P