اخبار مدیریت

دانشگاه آزاد رتبه نخست توليد مقالات علمي كشور را دارد

در راستاي ارتقاي کيفيت آموزشي و پژوهشي و رقابت با معتبرترين دانشگاه هاي جهان، دهه چهارم فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي، دهه انقلاب پژوهشي نامگذاري شده است.
دکتر فريدون رهنماي رودپشتي كه در اجلاس مديران روابط عمومي مناطق چهارده گانه دانشگاه آزاد اسلامي سخن مي‌گفت با بيان اين مطلب خاطرنشان کرد: هيچ محدوديتي براي اطلاع رساني در پژوهش و تحقيقات وجود ندارد.
وي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي امسال در عـرصه مقالات ISI و علمـي رتبه اول را در بيـن دانشگاه هاي کشور کسب کرده است.
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه دانشجويان بايد از امكانات زيرساختي و تجهيزاتي مدرن استفاده كنند، افزود: ارتقاي کيفيت آموزشي و پژوهشي، اعتقاد اصلي دانشگاه آزاد اسلامي است.
رهنما گفت: دسترسي به امكانات و منابع مناسب مانند اينترنت، كتابخانه ديجيتالي، سيستم پورتال دانايي و ويديو کنفرانس براي توسعه زير ساخت ها و سيستم هاي اطلاع رساني در دانشگاه‌ها ضروري است.
وي افزود: با افتتاح سيستم پورتال دانشگاه و ويديو کنفرانس علاوه بر سازماندهي اطلاعات پـراکنده و مکانيزه کردن روابط عمومـي، صرفه جويي در وقت و هـزينه، امکان مديـريت محتواي اطلاعات، زمينه تبادل اطلاعات با اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان فراهم گرديد و براي راه اندازي مركز SMS و نصب تابلوهاي ديجيتالي و اطلاع رساني حمايت هاي لازم انجام خواهد شد.
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اظهار داشت: اين دانشگاه ارتقاي علمي و پژوهشي را در دستور كار خود قرار داده تا تحقيق و پژوهش معنا پيدا كند.
رهنما با اشاره به عضويت مديران روابط عمومي به عنوان عضو مدعو شوراي پژوهشي واحدها خاطرنشان كرد: روابط عمومي واحدها مي توانند براي تهيه کتب مورد نياز از نمايشگاه بين المللي کتاب اقدام کنند.
وي با اشاره به اينکه در عصر اطلاعات و ارتباطات، علم در هر پنج سال معادل بيش از 30 سال در دوره گذشته پيشرفت مي‌کند، افزود: استادان بايد در اين زمينه تحقيق و پژوهش داشته باشند.
وي با تاکيد بر اينکه دانشگاه آزاد اسلامي براي اعتبارات بخش پژوهش محدوديت بودجه قائل نيست، يادآور شد: واحدهاي دانشگاهي که داراي پتانسيل بالاتري براي اجراي پژوهش هاي تحقيقاتي هستند تا 10 درصد از بودجه دانشگاه را صرف مطالعات تحقيقاتي مي کنند.
رهنما افزود: روابط عمومي واحدها مي توانند براي توسعه تجهيزات و مکانيزاسيون زير ساخت هاي روابط عمومي از بودجه پژوهشي استفاده کنند.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1528613&Lang=P