اخبار مدیریت

دسترسي «آن لاين» عموم به اطلاعات پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي كشور

قائم مقام دبير شوراي عالي عتف اعلام كرد: براي نخستين بار اطلاعات پژوهش‌ها، كنفرانس‌ها و پايان‌نامه‌هاي كشور به صورت مكانيزه و آنلاين در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.
دكتر حسن قدسي پور در حاشيه سي و نهمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي عتف در خصوص وضعيت گزارش عملكرد پژوهشي و هزينه‌كرد اعتبارت اين بخش در سال گذشته اظهار كرد: طبق قانون موظفيم گزارش عملكرد پژوهشي دستگاه‌هايي را كه از اعتبارات پژوهشي استفاده مي‌كنند درخواست كنيم. در اين رابطه مكاتبات بسيار خوبي انجام شده كه برخي از دستگاه ها اعلام كردند كه به زمان نياز دارند تا گزارش هاي خود را تكميل كرده و ارائه دهند.
وي تصريح كرد: نكته مهم اين است كه براي نخستين بار اطلاعات پژوهشي، كنفرانس ها و پايان‌نامه ها به صورت مكانيزه و آنلاين در اختيار عموم قرار مي‌گيرد. 
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1546116&Lang=P