اخبار مدیریت

رشته مديريت درتهران همچون برج ميلاد مي‌شود

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ارائه پرجمعيت ترين رشته‌ها در كشور گفت: رشته حسابداري با 5/9 درصد دانشجو، مهندسي كامپيوتر با 9 درصد، مديريت با 9/8 درصد، برق با 6/6 درصد و حقوق با 3/5 درصد به
ترتيب برجمعيت ترين رشته‌ها در كشور به شمار مي‌روند و در واقع سه رشته از پر جمعيت ترين رشته‌هاي كشور مربوط به علوم انساني است.
دكتر حسين نادري منش در نشست روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كشور با عنوان «طرح آمايش آموزش عالي» كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، با بيان اينكه رشته حقوق بيشترين دانشجو را در شهر تهران و رشته حسابداري بيشترين دانشجو در استان خراسان را داراست، تصريح كرد: رشته مديريت در تهران همچون برج ميلاد مي‌شود.
وي با بيان اينكه 55 درصد دانشجويان رشته حقوق در دانشگاه پيام نور مشغول به تحصيل هستند تصريح كرد: اين در حاليست كه رشته حقوق در دانشگاه هاي مهم كشورهاي توسعه يافته ارايه مي‌شود.
در طرح آمايش سرزمين، وضعيت نسبي استان‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد
وي در ادامه سخنان خود با تبيين نقش دانشگاه‌ها در طرح «آمايش آموزش عالي» با بيان اينكه وزارت علوم تنها وزارتخانه‌ايست كه در استان‌ها مدير كل ندارد و مديركل‌هاي ما، دانشگاه‌هاي مادر استان هستند گفت: دانشگاه‌هاي مادر برنامه‌ريز، همراه و مجري وزارت علوم در برنامه‌هاي آموزش عالي هستند.
وي با بيان اينكه در طرح آمايش سرزمين، وضعيت نسبي استان‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد، گفت: اين مزيت‌ها شامل مباحثي همچون جغرافيا، نيروي انساني، وضعيت اقتصادي و تنوع فرهنگي است كه طي آن ماموريت نظام هاي آموزش عالي مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و با بهره گيري از نظرات افراد خبره در حوزه آموزش عالي و ساير بخش‌ها، طرح جامع آموزش عالي بر اساس آمايش سرزمين تدوين و به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
وي افزود: منظور از آمايش سرزمين مشخص كردن نقش و سياست‌هاي هر منطقه بر اساس توانمندي‌ها و قابليت‌هاي آن منطقه به طور هماهنگ با ديگر مناطق است.
وي با اشاره به اهداف و ماموريت‌هاي توسعه آموزش عالي، ارزش هاي بنيادي تدوين شده در اين زمينه را شامل اصلاح هويت اسلامي ايراني، تلاش مستمر در دانش‌آفريني و دانش گستري، توجه به مزيت نسبي مناطق و آمايش سرزمين، عدالت محوري، ارتقاي روحيه خلاقيت و نوآوري، كاربردي و تجاري سازي علم، توسعه همكاري هاي بين المللي، حفظ كرامت و منزلت نيروي انساني و تحكيم بنيان خانواده عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، نادري منش اعلام كرد: از تابستان قدم‌هاي اوليه بحث آمايش سرزمين برداشته مي‌شود.
معاون آموزشي وزارت علوم در پايان خاطر نشان كرد: در حال حاضر 70 درصد جمعيت كشور در مقطع كارشناسي، 23 درصد در مقطع كارداني، 6/5 درصد در مقطع كارشناسي ارشد و 4 درصد در مقطع دكترا مشغول به تحصيل هستند.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView