اخبار مدیریت

عضويت دانشگاه آيت‌الله آملي در اتحاديه دانشگاه‌هاي جهان اسلام

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي از عضويت اين واحد دانشگاهي در اتحاديه دانشگاه‌هاي جهان اسلام خبر داد.
علي محمدصفانيا اظهار داشت: پيش از اين جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و رئيس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاه‌هاي جهان اسلام با عضويت اين واحد دانشگاهي در اتحاديه دانشگاه‌هاي جهان اسلام موافقت كرده بود.
وي افزود: در پنجمين مجمع عمومي اتحاديه دانشگاه‌هاي جهان اسلام كه در هفته جاري در شهر باكو آذربايجان برگزار شد، با عضويت دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي در اين اتحاديه موافقت و مورد تصويب قرار گرفت.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌‌الله آملي تصريح كرد: دكتر فاضل لاريجاني مشاور رياست دانشگاه واحد آيت‌الله آملي، به عنوان نماينده اين واحد دانشگاهي در اين اجلاس حضور داشت.
صفانيا گفت: به منظور توسعه فعاليت‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي با دانشگاه‌هاي عضو اتحاديه نسبت به گسترش فعاليت برون مرزي اين دانشگاه با دانشگاه‌هاي عضو اتحاديه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي اهتمام بيشتري خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: اين ارتباطات در كنار دانشگاه مجازي اين شرايط را فراهم مي‌كند تا با كمك به آموزش عالي كشورهاي اسلامي در حال توسعه شرايط بهتري نيز براي تحصيل جوانان فراهم شود.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌الله آملي با اشاره به اينكه اين واحد دانشگاهي به عنوان يكي از بزرگ‌ترين سايت‌هاي دانشگاهي در منطقه سه كشور محسوب مي‌شود و با قول جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در راه بين‌المللي شدن است، افزود: اين عضويت را گامي مهمي در رسيدن به اهداف كلان اين دانشگاه در راه توسعه بين‌المللي شدن است.
صفانيا خاطرنشان كرد: هم اكنون بيش از 6هزار دانشجو در 50 رشته تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي مشغول به تحصيل هستند.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902240096