اخبار مدیریت

فعالیت 2700 انجمن علمي دانشجويي در دانشگاه‌ها

معاون علمي و فن‌آوري رياست جمهوري از حمايت معاونت علمي از فعاليت انجمن‌هاي علمي دانشجويي و برگزيدگان سومين جشنواره ملي حركت خبر داد.
دكتر سطانخواه در جلسه‌اي كه با حضور معاون فرهنگي و رييس اداره علمي وزارت علوم برگزار شد، بر ضرورت حمايت جدي از انجمن هاي علمي دانشجويي كشور و ايجاد امكانات لازم در خصوص فعاليت اين تشكل علمي تاكيد كرده و همچنين از حمايت معاونت علمي از فعاليت انجمن‌هاي علمي دانشجويي و برگزيدگان سومين جشنواره ملي حركت خبر داد .
افشين متقي رييس اداره علمي وزارت علوم نيز از حمايت جدي وزارت علوم از انجمن‌هاي علمي دانشجويي در طول چهار سال اخير خبر داد و گفت: در طول اين چهار سال شاهد رشد كمي انجمن‌هاي علمي دانشجويي از 640 واحد در سال 84 به دو هزار 700 واحد در سال جاري بوده‌ايم كه اين خود در كنار رشد كيفي فعاليت اين تشكل علمي دانشجويي بوده است.
متقي در ادامه به اثر بخشي جشنواره ملي حركت در دوره‌هاي گذشته اشاره كرده افزود: جشنواره ملي حركت با هدف نمايه سازي و تجاري سازي ايده‌ها و فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي كشور برگزار شده كه امسال شاهد برگزاري سومين دوره آن خواهيم بود در جشنواره امسال سعي بر آن است كه در كنار نمايشگاه دوره‌هاي آموزشي براي انجمن‌هاي علمي دانشجويي كشور برگزار گردد .
دبير سومين جشنواره ملي حركت برگزاري سمينار تخصصي انجمن‌هاي علمي دانشجويي بازديد از صنعت و سعي بر ارتباط ميان صنعت و دانشگاه را از ديگر بخش‌هاي اين جشنواره اعلام كرد.
رييس اداره علمي وزارت علوم افزود: در جشنواره امسال و در قسمت ملي آثار برگزيده دانشگاهي در دو بخش داوري شده و برگزيدگان در بخش‌هاي مختلف اعلام خواهند شد، همچنين از اهداي لوح تقدير با امضاي وزير علوم به همراه تنديس حركت و لوح يونسكو به برگزيدگان خبر داد . 
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1527645&Lang=P