اخبار مدیریت

كاهش تورم مهمترين تهديد عليه اقتصاد ژاپن است

به نقل از رويترز ، افزايش هزينه هاي مصرفي نيز موجب شد تا اقتصاد ژاپن براي چهارمين سه ماهه متوالي با افزايش رشد روبرو شود .
بر اساس آمارهاي اقتصادي دولت ژاپن رشد واقعي توليد ناخالص داخلي اين كشور طي سه ماه نخست امسال به بيش از 4.9 درصد رسيده است . اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي پيش از اين رشد اقتصادي 5.6 درصدي را براي اقتصاد ژاپن پيش بيني كرده بودند .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بهبود شرايط اقتصادي جهان، افزايش صادرات به چين و ساير كشورهاي آسيايي تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي ژاپن داشته است . اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي نيز تاثير زيادي در افزايش هزينه هاي مصرفي داشته است . در اين مدت ميزان توليدات صنعتي ژاپن و سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز افزايش داشته است .
بانك مركزي ژاپن نيز پيش بيني كرد با توجه به رشد صادرات بهبود وضعيت بازارهاي مالي و شاخص سهام و افزايش درامد و سود شركتهاي ژاپني آينده روشن و درخشان تري در انتظار اقتصاد اين كشور تا پايان سال 2010 خواهد بود .
بر اساس اين گزارش صادرات ژاپن طي سه ماه نخست 2010 بيش از 6.9 درصد افزايش داشته است . ميزان هزينه هاي مصرفي نيز كه 60 درصد اقتصاد ژاپن را تشكيل مي دهد در اين مدت 0.3 درصد رشد داشته است . اين در حالي است كه نااوتو كان وزير دارايي ژاپن نسبت به ادامه روند نزولي قيمتها و كاهش تورم هشدار داد.
 
http://www.farsnews.com