اخبار مدیریت

وزارت علوم متولي مدارك مهارتي نيست

وزير علوم، تحقيقات و فناوري از برگزاري آزمون دكتري با شكل جديد در نيمه دوم سال جاري خبر داد.
دكتر كامران دانشجو در حاشيه نشست روساي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي كشور كه در دانشگاه
شهيد بهشتي برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره تغيير آزمون دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، با اشاره به اعتراض دانشجوي دكتري به روند پذيرش دانشجو در اين مقطع، اظهاركرد: ما نيز بر مبناي خواسته آنها كار كارشناسي انجام داديم و متوجه شديم كه اگر آزمون دكتري دو مرحله‌اي شود مناسب خواهد بود و آن را انجام خواهيم داد در اين راستا آزمون دكتري در نيمه دوم سال جاري با شكل جديد برگزار مي‌شود.
وي در مورد تغييرآزمون كارشناسي ارشد نيز ضمن بيان اينكه در حال حاضر براي پذيرش دانشجوي دكتري در حال بررسي هستيم، به افزايش ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه‌ها اشاره و بيان كرد: با توجه به اينكه در مقطع كارشناسي ارشد حدود 800 هزار نفر داوطلب وجود دارد، فعلا براي تغيير آزمون كارشناسي ارشد متمركز نشده‌ايم.
هدفمند‌ي يارانه‌ها مشكلي درتسهيلات رفاهي دانشجويي ايجادنمي‌كند
دغام مراكز فني‌حرفه‌اي با دانشگاه علمي كاربردي كارشناسي‌ بود
دانشجو درباره تاثير اجراي طرح هدفمند‌كردن يارانه‌ها در دانشگاه‌ها نيز گفت: اين مساله در حال بررسي است و تصور نمي‌كنم كه ما مشكل خاصي در تسهيلات رفاهي دانشجويان داشته باشيم.
وي درباره ادغام مراكز فني‌حرفه‌اي با دانشگاه علمي كاربردي، گفت: اين مساله يك موضوع كارشناسي بود و نگاه ما آن است كه موارد مرتبط به آموزش عالي دربخش فني حرفه‌اي مي‌بايست ساماندهي شوند و آنچه كه به آموزش‌هاي مهارتي و مقطعي باز مي‌گردد در جاي ديگري ساماندهي شود.
دانشجو درخاتمه با بيان اينكه آموزش عالي نبايد در اين زمينه مدرك صادركند، افزود: وزارت علوم متولي آموزش عالي است و مدارك مهارتي بايد توسط سازمان ديگري ارائه شود و سازمان مذكور بايد متولي آموزش‌هاي مهارتي همچون شيريني‌پزي، گلدوزي، نانوايي و غيره باشند.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1533470&Lang=P