اخبار مدیریت

آغاز ثبت نام ترم تابستاني پيام‌نور از 26 تيرماه

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور گفت: زمان ثبت نام ترم تابستاني دانشگاه پيام نور از 26 تير تا اول مرداد ماه است.
دكتر معتمدي افزود: دروس اصلي مقطع كارشناسي مربوط به ترم‌هاي هفتم، هشتم و نهم و همچنين كليه دروس عمومي در فصل تابستان به دانشجويان ارائه شده و براي مقطع كارشناسي ارشد نيز تنها دروس جبراني ارائه خواهد ‌شد.
معاون آموزشي دانشگاه پيام نور در خاتمه افزود: امتحانات دوره‌هاي ترم تابستاني دانشگاه پيام نور از 4 شهريور ماه آغاز مي‌شود.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1570094&Lang=P