جملات مدیریتی

اهميت و ارزش كار

گفته ها و جملات حكيمانه و پند آموز از دانشمندان، متفكران و بزرگان دنياي خرد و انديشه، آنان كه سخني از راههاي رفته دارند تا ما را در ساختن راهي نوين، راهنما باشند. آنكه رهپوي زندگي باشد؛ رهنماي خود را خواهد يافت. با توجه به اينكه سال جاري با عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف نام گذاري شده است مي خواهم سخناني در مورد اهميت و ارزش كار از کیم وو چونگ رئیس هیئت مدیره و مؤسس تشکیلات « دیوو » و صاحب كتاب سنگفرش هر خيابان از طلاست كه به حق يكي از مصاديق عملي و عيني همت مضاعف و كار مضاعف را براي استفاده رهپويان تحول به شرح ذيل بيان نمايم:

اگر مي‌خواهيد در اوج بمانيد، بايد به همان اندازه سخت‌تر كار كنيد.
اگر كسي به راستي از شايستگي خود، بهره گرفته و سخت كار كند، همه چيز امكان‌پذير است.
هر كاري را بايد كسي انجام دهد كه شايستگي آن را دارد.
هرچه كه مي‌خواهيد انجام دهيد، مجسم كنيد كه انجام داده‌ايد و سپس از خرد خود بهره بگيريد؛ خواهيد ديد كه مي‌توانيد آن كار را انجام دهيد.
مردمي كه منفي‌باف و ترسو هستند و به آساني، همه چيز را رها مي‌كنند، هرگز كار مهمي انجام نخواهند داد.
امكانات در هر حيطه‌ي كاري، پنهان هستند و اين شما هستيد كه بايد آنها را كشف كنيد.
نااميدي و شكست حتي در نوآورانه‌ترين كارها به وجود مي‌آيد، ولي مهم اين است كه اراده كنيد و پايان كار خود را در نظر بياوريد، مهم نيست آن كار چه باشد.
فرصت‌هاي بالقوه، نامحدود هستند، ولي شما بدون كار سخت نمي‌توانيد آنها را ببينيد.
اگر خود را باور داشته باشيد، هر كاري، شدني‌ست.
هر كاري را با اراده انجام دهيد.
عرق ريختن هنگام كار، بسيار بهتر از عرق ريختن در باشگاه است.
كار به ستوه آورنده و خسته كننده، براي تندرستي، زيان‌آور است. ولي كاري كه از آن لذت مي‌بريد، انرِژي بيشتري به شما مي‌دهد.
كسي كه سخت كار مي‌كند، به هيچ ورزش ديگري نياز ندارد.
نود و نه درصد نبوغ [=هوش سرشار]، بستگي به تلاش دارد و براي نابغه شدن در رشته‌ي خودتان، بايد خود را غرق در كار كنيد.
بكوشيد در زمينه‌ي كار خود بهترين باشيد؛ هرچه مي‌خواهد باشد.
براي گريز از پشيماني، فقط يك راه وجود دارد و آن، نهايت تلاش در هر كاري‌ست كه انجام مي‌دهيد.
تلاش‌هاي ترديدآميز، هرگز هيچ‌كس را به اوج نرسانده است.
اگر گمان مي‌كنيد كه نمي‌توانيد كاري را انجام دهيد، اگر گمان مي‌كنيد كه شايستگي‌‌هاي انجام كاري را نداريد، پس بدانيد كه هرگز نمي‌توانيد كار مهمي انجام دهيد.
آناني كه مي‌خواهند بهترين باشند، بايد همه‌ي تلاش خود را بكنند.
تا زماني كه همه‌ي تلاش خود را بكار مي‌گيريد، هرگز براي شكست، سرزنش نمي‌شويد.
زمان مناسب براي انجام كاري، هنگامي‌ست كه هيچ‌كس آن كار را نمي‌كند، يا كسان ديگر هنوز آغاز نكرده‌اند و يا از انجام آن بازايستاده‌اند.
همه‌ي ما بايد كاري را بكنيم كه بايد بكنيم.
دشواري‌ها زماني ايجاد مي‌شوند كه كاري را كه بايد بكنيد، نمي‌كنيد.
نشانه‌ي ناداني، آن است كه بدون اينكه تلاشي كرده باشيم، امري را غير ممكن بدانيم.
جهان، بزرگ و چشم‌براه شماست و كارهاي بسياري هست كه مي‌توانيد انجام دهيد. بايد جاهايي را پيدا كنيد كه دست هيچ‌كس به آنها نرسيده و كارهايي را بكنيد كه هيچ‌كس تاكنون انجام نداده است.
هر كس كه خود را وقف كارش كرده، هرگز شكست نخورده است.
اگر تنها يك درصد شانس كاميابي در يك پروژه وجود داشته باشد، يك دارنده‌ي كسب و كار راستين، آن يك درصد را به چشم جرقه‌اي مي‌نگرد تا آتشي با آن روشن كند.
رؤياها، در بيشتر موارد، انسان‌ساز هستند. آنها منش، كار و حتي سرنوشت انسان را مهار مي‌كنند.
هنگامي كه به جايي پُر از ريسك و خطر وارد مي‌شويد، به دقت، همه‌ي جوانب كار را در نظر مي‌گيريد؛
پس به راستي، ديگر ريسكي در كار نيست.
http://jalilkhani.blogfa.com/