اخبار مدیریت

بيش از نيمي از كنكوري‌ها پذيرفته مي‌شوند

رييس سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به آغاز برگزاري كنكور سراسري از امروز با اطمينان خاطر از برگزاري آزمون در نهايت امنيت از پذيرش 755 هزار كنكوري در آزمون خبر داد.
دكتر محمد حسين سرورالدين در حاشيه بازيد از آزمون حوزه امتحاني دانشگاه علم و صنعت ايران با اشاره به رقابت يك ميليون و 286 هزار داوطلبان در كنكور 89، گفت: براي آزمون امسال يك ميليون و 455 هزار كارت ورود به جلسه صادر شده است چرا كه برخي از داوطلبان در بيش از يك گروه آزمايشي شركت كرده‌اند.
وي با اشاره به پذيرش بيش از نيمي از داوطلبان در كنكور، اظهار كرد: هر ساله حداكثر 450 هزار نفر از دوره دبيرستان فارغ‌التحصيل مي‌شود كه با توجه به ظرفيت پذيرش كنكور اگر پشت كنكوري نداشته باشيم بيش از 450 هزار نفر در دانشگاه‌ها صندلي خالي وجود دارد، با اين وجود داوطلبان حق انتخاب دارند.
وي افزود: بر اين اساس داوطلبان حق انتخاب دارند و مي‌توانند دانشگاهي را انتخاب كنند كه از كيفيت آموزشي بالاتر و شهريه پاينتري برخوردار باشد.
سرورالدين با تاكيد بر امنيت آزمون، خاطرنشان كرد: جاي هيچ نگراني وجود ندارد و كليه تمهيدات براي برگزاري آزمون انديشيده شده است.
وي با اشاره به مزاياي طرح شخصي‌سازي، گفت: در گذشته دفترچه‌ها تا زماني كه به دست داوطلبان مي‌رسيد بارها باز مي‌شد، هر چند كه افرادي كه همكاري مي‌كردند بسيار مورد اطمينان بودند اما اين روند نقطه ضعفي بود كه هميشه موجب نگراني بوده است، ولي با اجراي طرح شخصي‌سازي دفترچه‌ها در چاپخانه سازمان سنجش در كيسه نايلوني بسته‌بندي مي‌شود و به دست داوطلبان مي‌رسد.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1567305&Lang=P