اخبار مدیریت

دانشگاه‌هاي ايران براساس معيارهاي وب سنجي رتبه بندي شدند

طرح رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ايران براساس معيارهاي وب سنجي روز دوشنبه رونمايي مي‌شود.
دكتر عليزاده ــ معاون پژوهشي مركز منطقه‌يي اطلاع رساني علوم و فن‌آوري‌ ــ با اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد: پروژه ارزيابي وب سايت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي در مركز منطقه‌اي اطلاع رساني علوم و فن‌آوري‌ مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.
وي خاطرنشان كرد: رونمايي از پروژه ارزيابي وب سايت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، روز دوشنبه 31 خرداد ماه در مركز منطقه‌يي اطلاع رساني علوم و فن‌آوري‌ در شيراز صورت خواهد گرفت.
در اين پروژه وب سايت‌هاي تمام دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس معيارهاي وب سنجي مطالعه شده و رتبه هر كدام مشخص شده است.
عليزاده افزود: هم اكنون فعاليت‌هاي اصلي سنجش علم و پژوهش در سطح ايران و كشورهاي اسلامي در پايگاه استنادي علوم جهان(ISC) متمركز شده و اخيرا نيز رتبه بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام به اين پايگاه واگذار شده است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: با هم افزايي پروژه ارزيابي وب سايت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي با دستاوردهاي پيشين، چشم‌انداز كامل‌تري از وضعيت علم و پژوهش در سطح كشور ترسيم شده و ميزان حضور و موفقيت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي ايراني در شبكه جهاني وب نمايان‌تر خواهد شد.
دانشگاه‌هاي ايران از لحاظ شاخص‌هاي وب سنجي رتبه چندان بالايي ندارند به طوري كه برترين دانشگاه‌هاي كشور براساس اين شاخص‌ها به ترتيب دانشگاه تهران با رتبه 873، دانشگاه علوم پزشکي تهران با رتبه هزار و 266، دانشگاه صنعتي شريف با رتبه هزار و 560 و دانشگاه فردوسي مشهد با رتبه هزار و 671 هستند. البته در پي توجه فزاينده به اين شاخص در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور و وزارتخانه‌هاي مربوطه، وضعيت و رتبه دانشگاه‌هاي كشور در اين زمينه مرتبا رو به بهبود بوده است.
در ارزيايي‌هاي وب سنجي (وبومتريک) كه از شاخص‌هاي علم سنجي است، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي جهان بر اساس ارزيابي آموزش‌هاي برتر (تعداد فايل هاي پربار) در وب، حجم و اندازه، رويت پذيري و اثربخشي (impact) صفحات وب منتشر شده توسط دانشگاه‌ها و منابع اطلاعاتي رتبه بندي مي‌شود.
از جمله شاخص هايي كه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با رعايت آنها قادر به افزايش رتبه در نظام هاي معتبر رتبه بندي جهاني شده اند، ميزان صفحات و محتواي وبي – كه خود متاثر از تعداد مولفان بالقوه از قبيل اساتيد، دانشجويان تحصيلات تكميلي و كاركنان، ميزان دسترسي پذيري منابع و انعطاف پذيري سياستهاي داخلي و خارجي موسسه در زمينه تسهيل دسترسي آزاد است -، كيفيت منابع – كه با شاخص هايي همچون اعتبار مولفين، دانشگاه هاي توليد كننده منابع، وجود فرآيند داوري علمي براي منابع الكترونيكي، وجود فرمتهاي مختلف منابع و زبان منابع سنجيده مي شود – و رويت پذيري است كه خود با شاخص‌هايي چون برخورداري از شبكه هاي پيوند فرامتني و ميزان منابع با دسترسي آزاد ارزيابي مي‌شود.
از ديگر اين شاخص‌ها مي‌توان به پذيرش عمومي – كه با ميزان رضايتمندي كاربران در ارتباط بوده و با شاخص هايي چون تعداد كاربران، انعطاف پذيري در قبال رفتارهاي مختلف اطلاع يابي كاربران، تلاش در روزآمد سازي و تكامل وب سايت، نظرات داوران و ضريب تاثير وبي سنجيده مي‌شود -، بين المللي بودن (وجود ارتباط با دانشمندان و پژوهشگران بين المللي و همكاري با كادر هيات علمي بين المللي)، كيفيت آموزش (تعداد اعضاي هيات علمي كه قادر به خلق محتوا در وب هستند، رشته هاي آموزشي مجازي و نسبت دانشجويان به اعضاي هيات علمي و كاركنان)، برونداد پژوهشي – كه از طريق سنجش ميزان دسترسي پذيري برون داد پژوهشي موسسه در نظام هايي مثل گوگل اسكولار و SCI & SSCI ارزيابي مي شود – و شهرت علمي و ضريب تاثير وبي (كه در اين حوزه اعتبار دانشگاه و اعضاي هيات علمي آن، رويت‌پذيري كه از طريق محاسبه تعداد پيوندهاي انجام شده به سايت موسسات مشخص مي‌شود، تعداد پژوهشگران پر استناد موسسه و ميزان كاركنان مشهور آن در سطح جهان انجام مي‌شود) اشاره كرد.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1559061&Lang=P