اخبار مدیریت

رشد هفت درصدي گردشگري جهان

صنعت گردشگري جهان در چهار ماه، هفت درصد رشد داشت.
سازمان جهاني گردشگري در گزارشي اعلام كرد كه با خروج تدريجي جهان از بحران جهاني اقتصادي، صنعت گردشگري جهاني در طي چهارماه اخير، هفت درصد رشد داشته كه حاصل آن انجام ‌٢٥٨ ميليون سفر در چهارماه گذشته بوده است.
به گزارش اينديا سرور، برگزاري جام‌جهاني فوتبال در آفريقاي جنوبي نيز نقش به‌سزايي در رشد صنعت گردشگري داشته، هرچند كه وقوع حوادثي مثل فوران خاكسترهاي آتشفشاني در ايسلند كه تعطيلي چندروزه فرودگاه‌هاي قاره اروپا را در پي داشت، صدمات زيادي به صنعت گردشگري اروپا و جهان وارد كرد.
براساس اين گزارش، بيشترين نرخ رشد صنعت گردشگري به منطقه خاورميانه با ‌٣٣ درصد رشد تعلق داشته و از سوي ديگر، قاره اروپا نيز با ‌٣/٠ درصد رشد، كمترين ميزان رشد را داشته است.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1566941&Lang=P