اخبار مدیریت

محدود شدن افايزش كمي مراكز آموزش عالي از سال جاري

همزمان با سومين سفر هيات دولت به استان چهار محال و بختياري، جلسه هيات نظارت استاني دانشگاه‌هاي استان با حضور معاون وزيرعلوم و رييس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي در محل دانشگاه شهركرد برگزار شد.
منطقه چهارمحال و بختياري، دكترغلامرضا قرباني در اين نشست با بيان اينكه دانشگاه شهركرد در دو دهه اخير پيشرفت‌هاي شاياني داشته و كسب رتبه‌هاي برتر آموزشي و پژوهشي گواهي بر اين مدعاست، اظهاركرد: توسعه هر كشوري با سه عامل منابع انساني، مالي و فناوري‌هاي اطلاعات امكانپذير است كه يكي از راهكارهاي دولت در اين راستا توسعه منابع انساني بوده و دانشگاه‌ها در اين خصوص نقش عمده‌اي بر عهده دارند.
وي در ادامه با اشاره به تحصيل دانشجويان ايراني در خارج از كشور به خصوص در كشورهاي آسياي ميانه و وجود مشكلات و مسائل خاص فرهنگي در اين زمينه گفت: دانشگاه‌هاي ما از امكانات مناسبي برخوردار هستند و اميدواريم با نظارت مستمر و ارتقاي شاخص‌هاي استاندارد آموزش عالي شاهد پذيرش متناسب جوانان كشورمان و حتي داوطلبان خارج از كشور در دانشگاه‌هايمان باشيم.
قرباني همچنين بر نظارت كامل و مستمر هيات‌هاي نظارت استاني بر مراكز آموزش عالي تاكيد كرد و گفت: ما بايد در سال 1404 در سطح منطقه، رتبه اول علمي را كسب كنيم و در اين خصوص بايد شاخص هاي كيفي آموزش عالي كشور را توسعه بخشيم و با انجام مطالعات و بررسي هاي بيشتر بتوانيم استعداد و امكانات هر منطقه را شناسايي كرده و بر اساس اين اطلاعات امكانات آموزش عالي مناسبي را در مناطق مختلف كشور ايجاد كنيم.
معاون وزيرعلوم با اشاره به افزايش20 برابري تعداد دانشجويان كشور نسبت به قبل از انقلاب، گفت: از امسال بر اساس سياست هاي وزارت علوم افزايش كمي مراكز آموزش عالي در كشور محدود مي شود و بيشتر بر ارتقاي كيفيت آموزش عالي متمركز مي شويم و تمام برنامه ريزي ها، تاسيس رشته ها و ساير موارد مشابه در سطح كشور بر اساس طرح آمايش آموزش عالي صورت مي گيرد.
دكتر اسدي، رييس دانشگاه شهركرد هم در اين نشست، از ايجاد سه كارگروه ويژه و دو دوره ارزيابي كامل مراكز آموزش عالي استان چهار محال و بختياري از ارديبهشت سال 1388 تا كنون خبر داد.
وي در پايان توجه بيشتر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و دستگاههاي موثر برتصميم گيري آموزش عالي به مصوبات هيات نظارت استان و اختصاص بودجه مناسب به اين هيات ها را خواستار شد.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1559442&Lang=P