اخبار مدیریت

چاپ مقالات در ISI فروش رايگان علم است

وزير صنايع و معادن گفت: چاپ مقالات در ISI فروش رايگان علم است به طوري كه نمونه‌هاي متعددي را در حوزه صنعت ديديم كه عصاره علمي كشور به صورت رايگان از ايران خارج شدند و در قالب فناوري با قيمت‌هاي بالا به خودمان فروخته شده است.
علي اكبر محرابيان در همايش سراسري كانون‌هاي هماهنگي دانشگاه و صنعت كه امروز در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، گفت: دانش براي بشر تسلط و پيشرفت مي‌آورد و نتيجه آن كسب قدرت براي ملل است و امروزه در جهان قدرت‌ها به دنبال انحصار دانش و فناوري هستند.
وي ادامه داد: آن چيزي كه امروز ايران را در تراز بالايي در سطح جامعه جهاني قرار داده كسب علم و فناوري و رشد چشمگير آن است.
وزير صنايع با اشاره به اينكه نحوه برخورد با علم، فناوري و تجاري سازي‌ در كشورهاي مختلف روش‌هاي گوناگوني دارد گفت: در برخي جوامع بصورت مطلق به دانش توجه مي‌شود و توليد دانش بسيار زياد انجام مي‌شود ولي همزمان با آن توليد فناوري و تجاري سازي رشد نمي‌كند.
وي افزود: در چنين جوامعي كه عمدتا علم را صرف علوم پايه مي‌كنند، نمي‌توانند بهره كامل از علم ببرند و در شاخه‌هاي صنعت كه شاهد رقابت تجاري هستيم رقابت‌هاي آنها زودگذر و غير زاينده است و دير زماني نمي‌گذرد كه آنها دچار و عقب‌ماندگي مي‌شوند.
محرابيان با تأكيد بر اينكه در كنار رشد علمي بايد به رشد تجاري‌سازي نيز توجه شود گفت: كشوري كه در حال رشد و پيشرفت است در تراز علمي بايد نسبت به تراز صنعتي در افق بالاتري قرار بگيرد و موتور حركت بايد علم و دانش باشد دانشي كه به صورت دائمي و زاينده تبديل به محصول و رفع نياز مردم مي‌شود.
وي افزود: چندسالي است كه بحث تجاري سازي روي علم مورد توجه دانشگاهيان و صنعت‌گران قرار گرفته است.
وزير صنايع با اشاره به فروش ارزان و بدون قيمت علم از داخل گفت: امروز در جامعه جهاني علمي سمت و سويي ايجاد شده كه به صورت نامحسوس و به صورت سازمان‌دهي شده علم كشورها و علوم دانشمندان به ارزان‌ترين روش و بي‌قيمت‌ترين بها به فروش مي‌رسد.
وي افزود: نظامات علمي در كشورهاي مختلف مثل كشور ما تابع ضوابط غلط بين‌المللي قرار گرفته‌اند. نحوه ارزيابي و ارتقاء هيئت علمي دانشگاه‌ها كه مهمترين شاخص و رشد اين اعضا توليد مقالات علمي و انتشار اين مقالات در شبكه‌هاي بين‌المللي و ISI است.
محرابيان اضافه كرد: يك عضو هيئت علمي به همراه تيم متخصص تحقيقاتي را در طول سال‌ها انجام مي‌دهد و عصاره تلاش خود را در 10 يا 15 برگ تبديل به مقاله مي‌كند و آن را براي ارزيابي در ISI قرار مي‌دهد و ما اين را به عنوان رتبه عضو هيئت علمي كشورمان قبول دارم در حاليكه اين فروش رايگان علم، دانش و فناوري است.
وي ادامه داد: در ادامه اين مسير اين كانال‌ها منتهي مي‌شود به صاحبان قدرت و جاي تأسف است كه حلقه اول اين صاحبان قدرت را كشورهايي تشكيل داده‌اند كه بيشترين فشارها را به مردم و نظام ما وارد كرده‌اند و وارد مي‌كنند.
وزير صنايع يادآور شد: علم دانشمند ايراني و دانشمندان ساير كشورها در اختيار قدرتي قرار مي‌گيرد كه از اين قدرت عليه خود كشور استفاده مي‌شود.
وي گفت: خوشبختانه وزير علوم اراده كرده و به صورت جدي وارد عرصه شده و اين نظام ارزيابي را تغيير داده و از طرفي ديگر كشورهاي اسلامي در حال طراحي يك شبكه ارزيابي مقالات علم و فناوري هستند در بين 60 كشور اسلامي ايران در بالاترين تراز علمي قرار دارد ما بايد اين مسير و كانال را اداره كنيم و تغيير دهيم.
وي ادامه داد: نمونه‌هاي متعددي را در حوزه صنعت ديديم كه عصاره علمي كشور به صورت رايگان از ايران خارج شدند و در قالب فناوري با قيمت‌هاي بالا به اين كشور فروخته شده است.
وي با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: در آن زمان صنايع منابع خود را از صندوق ذخيره ارزي تأمين مي‌كردند كه اين امر باعث شده بود تا صنايع به سمت واردات متمايل شود و كمتر از توانمندي‌هاي داخلي استفاده كنند اما امروز در برنامه پنجم دولت مواردي را پيشنهاد داده تا صنعتگران از توليد و فناوري داخلي استفاده كنند و صنعتگري كه از ماشين آلات داخلي استفاده مي‌كند داراي ارجحيت بيشتري نسبت به وارد كننده‌‌ها است.
وي با اشاره به تشكيل كانون‌هاي هماهنگي دانشگاه و صنعت گفت: اين كانون‌ها در راستاي تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت ايجاد شدند البته بايد بدانيم كه بسياري از افتخاراتي را كه امروز در صنعت شاهد آن هستيم حاصل پتانسيل و ظرفيت اين ارتباط است البته بايد بدانيم كه ما توانايي بيشتري داريم.
وي با اشاره به توليد بيوايمپلنت استخواني گفت: بيش از 8 هزار نفر از بيوايمپلنت استخواني ايران استفاده كرده‌اند و بايد بدانيم كه قيمت هر كيلو از اين نوع استخوان بيش از يك كيلو طلا است و به زودي بيوايمپلنت پوستي نيز رونمايي خواهد شد. 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8904100385