اخبار مدیریت

70 درصد از روساي دانشگاه‌ها از مسايل مديريتي و علوم انساني بي اطلاع هستند

 

رييس موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي با اشاره به بي اطلاعي حدود70 درصد از روساي دانشگاه‌ها از مسايل مديريتي و علوم انساني، گفت: در كشورهاي پيشرفته بيشتر روساي دانشگاه‌ها در رشته‌هاي علوم انساني و مديريتي داراي تخصص هستند ، ولي در ايران بسياري از معاونين و روسا به دليل نداشتن برنامه‌ريزي درازمدت و ويژه، مشكلاتي دارند و عمدتا درگير مسايل نخود و لوبياي دانشگاه‌ها ‌شده‌اند.
دكتر قرباني در همايش معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي كشور با اشاره به اتفاقات دنيا و قطعنامه‌اي كه عليه ايران تصويب شد، افزود: در اين شرايط، رسالت ما دانشگاهيان در راستاي برآورده شدن نيازهاي كشور و ايجاد دانشگاه‌هايي پويا، اثرگذار و خالق آثار و ثروت براي ايجاد كشوري مقتدر و باعزت، بيشتر مي ‌شود.
وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه ما مي‌توانيم محور علم و فناوري در دنيا باشيم، تصريح كرد: وقتي بنده به عنوان رييس يكي از دانشگاه‌هاي دولتي كشور بودم اجراي اين فرمايش را امكانپذير نمي‌دانستم. ولي زماني كه در وزارت علوم مشغول فعاليت شدم و آموزش عالي دانشگاه‌هاي دنيا رامطالعه كردم، به اين اطمينان رسيدم كه ما مي‌توانيم محور علم و فناوري در دنيا باشيم.
رييس موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي گفت: مهم اين است كه راهكاري با توجه به سابقه مردم براي دستيابي به جايگاه اول در زمينه علم و فناوري در منطقه و دنيا ارائه دهيم.

هر دانشگاهي بايد اتاق فكري در كنار هيات رييسه خود داشته باشد
قرباني با بيان اينكه بايد اتاق فكري براي ستاد و دانشگاه‌هاي كشور ايجاد شود، تصريح كرد: ما معتقديم هر دانشگاهي بايد اتاق فكري در كنار هيات رييسه خود داشته باشد.
وي افزود: ما بايد از اين حالت ايستايي درآييم و در زمينه‌هاي مختلف با وجود همين امكانات برنامه‌ريزي داشته باشيم.
قرباني با اشاره به ماموريت موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، اظهاركرد: پاسخگويي به نيازهاي آموزش عالي كشور در نظريه پردازي، نظام سازي و سياستگذاري از طريق انجام و توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي و كاربردي از ماموريت‌هاي اين موسسه به شمار مي‌آيد.
رييس موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي با اشاره به رتبه بندي رشته‌هاي دانشگاهي اظهار كرد: در حال حاضرتنها 9 دانشگاه در مرحله اجراي پايلوت رتبه بندي يك رشته با ما همكاري كرده‌اند.

روساي دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها و معاونين هم بايد رتبه‌بندي شوند
وي با بيان اينكه رتبه بندي رشته‌ها در دانشگاه‌هاي دنيا مرسوم است و مي‌تواند در جايگاه رشته‌ها به معاونين آموزشي كمك كند، افزود: در اين راستا، جاي رتبه بندي روساي دانشكده‌ها، دانشگاه‌ها، گروه‌ها و معاونين خالي است.
قرباني ادامه داد: ‌با توجه به نقاط ضعف روساي دانشگاه‌ها، برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي در رابطه با مسايل استراتژيك، مديريت منابع مالي و انساني از اقدامات خوبي است كه بايد صورت گيرد و در اين زمينه نيز پيشنهادهايي ارائه شده است.
وي در خاتمه با اشاره به پيگيري توسعه شبكه كيفيت در حال حاضر عنوان كرد: اميدواريم معاونين دانشگاه‌ها از اين طرح استقبال كنند تا موسسه بتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد. 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *