اخبار مدیریت

استفاده از مديران جوان در كميته سازماندهي

ميزبان مسابقات اولين دوره رقابت‌هاي المپيك نوجوانان آسيا از جوانان در رده‌هاي مديريتي استفاده مي‌كند.
به نقل از خبرگزاري رسمي سنگاپور، كميته سازماندهي اين مسابقات در كنار استفاده از مديران مجرب، در بخش‌هاي مديريتي اقدام به دعوت از مديران جوانان نيز كرده است.
اين اقدام به منظور تشويق جواناني كه قابليت هدايت گروه‌هاي زيرمجموعه خود را دارند، انجام شده است.
براساس اين گزارش چند‌تن از مديران جوان سني حدود 20 سال دارند.
پيكارهاي سنگاپور از شنبه بطور رسمي آغاز شد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905230758