اخبار مدیریت

ايران ششمین سرمايه‌گذار دنیا شد

رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در تشريح گزارش 2010 سرمايه‌گذاري جهاني گفت: بر اساس گزارش آنكتاد، ايران در سال 2009 از لحاظ رشد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نرخ رشد 86 درصدي در دنيا ششم شد.
گزارش سرمايه گذاري جهاني سال 2009 صبح امروز با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير اقتصاد در سازمان سرمايه گذاري‌هاي خارجي تشريح شد.
بهروز علي شيري رئيس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي در اين مراسم اظهار داشت: امروز بر اساس مقررات آنكتاد- كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل- آخرين جريان هاي ورودي و خروجي سرمايه‌هاي خارجي در دنيا بحث مي‌شود.
وي با بيان اينكه ما در بهترين حالت مي توانيم يك چهارم بودجه كشور را از طريق منابع دولتي تجويز كنيم افزود: بر اين اساس ضروري است بخشي از منابع مورد نياز از طريق بخش خصوصي و ورود سرمايه‌هاي خارجي تأمين شود.
وي تصريح كرد: منظور از سرمايه گذاري خارجي فاينانس منابع مورد نياز نيست زيرا كه در اين روش كه اتفاقا دستگاه هاي ما نيز به گرايش دارند ريسك سرمايه گذاري بر عهده خود ما خواهد بود.
علي شيري ادامه داد: وقتي از سرمايه گذاري خارجي صحبت ميكنيم منظور ان دسته از منابعي است كه متضمن مناسبات بلندمدت باشد، ريسك تجاري پروژه بر عهده شركت سرمايه گذار و برگشت از محل عملكرد طرح است و به هيچ يك از تصميمات دولتي وابسته نيست و سرمايه گذار داراي حق مؤثر در شركت است.
وي ادامه داد: بر اين اساس كشورها محيط اقتصادي خود را به بهترين شكل براي جذب سرمايه هاي خارجي فراهم مي كنند و ما نيز بايد تلاش كنيم كه به اندازه ساير كشورها مشوق هاي سرمايه گذاري را پيش بيني كنيم.
علي شيري با اشاره به گزارش سال 2010 آنكتاد يادآور شد: فرآيند سرمايه گذاري خارجي در دنيا تحت تأثير بحران سال 2007 به سمت پايين سير مي‌كند و پيش بني شده در سال 2011 اين وضع بهبود پيدا كند.
رئيس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي تأكيد كرد: كانون زلزله بحران مالي جهاني بر جريان جذب سرمايه گذاري هاي خارجي اثر گذاشته و در سال 2009 ورودي جريان سرمايه در دنيا 37 درصد رشد منفي داشته است.
وي در عين حال به دفاتر فعال جذب سرمايه‌هاي خارجي كشورها اشاره كرد و گفت: ما تمركز خود را بر كشورهاي انرژي ماركت قرار داده‌ايم.
علي شيري گفت: در عين حال در سال 2009 بيش از 20 كشور از 140 كشور مورد بحث آنكتاد ن با رشد سرمايه گذاري خارجي رو به رو بودند و ايران در اين سال ششمين رتبه دنيا را با رشد 86 درصدي جذب سرمايه داشته است.
معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: همچنين ايران، قطر و قبرس تنها كشورهايي بودند كه توانسنتد در اين سال رشد را حفظ كنند و جذب سرمايه در ساير كشورها با افت و خيز مواجه بوده است.
رئيس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي ادامه داد: اگر قرار است ما در دنيا رقابت كنيم بايد ابزاهاي مقدماتي را داشته باشيم. مالزي در دنيا داراي 7 دفتر جذب سرمايه است كه مشوق هاي مختلفي را به صاحبان سرمايه ارائه مي‌كند.
علي شيري افزود: تركيب جذب سرمايه گذاري سه ميليارد دلاري ما در سال 2009 نشان مي دهد بخش نفت و گاز كشور در رتبه اول، صنعت دوم، نيرو ، آب، برق و ساختمان رتبه‌هاي بعدي را داشته‌اند و ساير بخش‌هاي اقتصادي مانند كشاورزي، خدمات، راه، ريل و فرودگاه سرمايه‌اي را جذب نمي‌كنند.
وي اضافه كرد: گزارش آنكتاد نشان مي‌دهد روند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حوزه‌هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و غذايي در دنيا شتابان بوده است و ما مي‌توانيم در بخش خدمات، حمل و نقل عمومي و بازسازي بافت هاي فرسوده براي جذب سرمايه گذار خارجي تلاش كنيم.

*افزايش 86 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران، كاهش 37 درصدي در جهان
آنكتاد در جديدترين گزارش خود از افزايش 86 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به رقم 3.016 ميليارد دلار طي سال 2009 به رغم افت 37 درصدي سرمايه گذاري ها در جهان طي اين سال خبر داد.
به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل خبرگزاري فارس، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) جديدترين گزارش سالانه خود موسوم به “گزارش سرمايه گذاري جهان 2010 ” را منتشر كرده است. اين گزارش مربوط به آمار سرمايه گذاري در جهان و به تفكيك كشورهاي مختلف طي سال 2009 است.

*كاهش 37 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2009
بان كي مون دبيركل سازمان ملل در پيشگفتار اين گزارش نوشته است: روند احياي اقتصادي و مالي جهان همچنان شكننده است و با ريسك هاي در حال ظهور، فشارها به سرمايه گذاري هاي عمومي و عوامل ديگر مورد تهديد قرار گرفته است. براي تداوم روند احيا سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي عامل مهمي در برانگيختن رشد و اشتغال است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي كند.
بر اساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان طي سال 2009 با كاهش شديد مواجه شد. بعد از كاهش 16 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2008 اين رقم در سال 2009 نيز با كاهش قابل ملاحظه 37 درصدي مواجه شد و به 1.114 تريليون دلار رسيد. ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2008 بالغ بر 1.77 تريليون دلار اعلام شده بود.
اين گزارش با توجه به وضعيت سرمايه گذاري ها در نيمه نخست سال 2010 پيش‌بيني كرده است سال 2010 سال رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان باشد.
بر اساس پيش بيني آنكتاد حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان طي اين سال به 1.2 تريليون دلار خواهد رسيد و اين رقم در سال 2011 به 1.3 تا 1.5 تريليون دلار و در سال 2012 به 1.6 تا 2 تريليون دلار افزايش خواهد يافت.
بر اين اساس سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار طي سال 2009 با كاهش 27 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 548 ميليارد دلار رسيد. اين در حالي بود كه طي شش سال متوالي سرمايه گذاري در اين كشورها افزايش يافته بود.
ميزان كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان توسعه يافته بيشتر بوده است به طوري كه طي سال 2009 بالغ بر 565 ميليارد دلار سرمايه گذري مستقيم خارجي در كشورهاي توسعه يافته انجام شد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 44 درصد كاهش يافت.اين رقم براي سال 2008 بالغ بر 1.018 تريليون دلار و براي سال 2007 نيز 1.444 تريليون دلار اعلام شده است.
آمريكاي شمالي شاهد بيشترين كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي سال 2009 بوده است. به طوري كه حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين منطقه طي سال 2009 با كاهش 60 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و از 379 ميليارد دلار به 148ميليارد دلار كاهش يافت.

*سهم 68 ميليارد دلاري خاورميانه از سرمايه‌گذاري 1.114تريليوني در جهان
منطقه خاورميانه نيز همچون مناطق ديگر با كاهش حجم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2009 مواجه شد.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌ها مستقيم خارجي در خاورميانه از 90 ميليارد دلار در سال 2009 به 68 ميليارد دلار در سال 2009 رسيده كه كاهش 25 درصدي را نشان مي دهد.
عربستان با جذب 35.5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن قطر با جذب 8.7 ميليارد دلار، تركيه با 7.6 ميليارد دلار و لبنان با 4.8 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم و چهارم جاي گرفته‌اند.
اين رقم براي ساير كشورها عبارت است از بحرين 257 ميليون دلار،عراق 1.07 ميليارد دلار،اردن 2.38 ميليارد دلار،كويت 145 ميليون دلار، عمان 2.2 ميليارد دلار، فلسطين 33 ميليون دلار، سوريه 1.43 ميليارد دلار، يمن 129ميليون دلار.
به موازات كاهش ورود سرمايه ها به خاورميانه حجم سرمايه خروجي از اين منطقه نيز با 37درصد كاهش در سال 2009 مواجه شد و به 27 ميليارد دلار رسيد. در سال 2008 حجم سرمايه گذاري هاي اين منطقه در خارج 37 ميليارد دلار اعلام شده بود.
كويت با سرمايه گذاري 8.7 ميليارد دلاري در رتبه اول منطقه از اين نظر قرار داشته است. پس از آن عربستان با 6.5 ميليارد دلار و قطر با 3.7 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
اين رقم براي ساير كشورها عبارت است از بحرين منفي 1.72 ميليارد دلار، عراق 116 ميليون دلار، اردن 72 ميليون دلار،لبنان 1.12 ميليارد دلار، عمان 4.6 ميليون دلار، فلسطين 36 ميليون دلار،سوريه منفي 3 ميليون دلار،تركيه 1.55 ميليارد دلار، امارات 2.7 ميليارد دلار و يمن 66 ميليون دلار.
ايران در آمار اين منطقه كه با عنوان «آسياي غربي» در گزارش آنكتاد آمده است قرار داده نشده و در بخش آسياي جنوبي ذكر شده است.

* افزايش 86 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 2009
ايران جزء معدود كشورهايي بوده است كه طي سال 2009 با رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي مواجه شده است. در منطقه خاورميانه فقط كشورهاي ايران، لبنان و قطر با افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بقيه كشورهاي منطقه با كاهش مواجه شده اند.بر اساس گزارش آنكتاد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سال 2009 با رشد قابل توجه 86 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و از 1.615 ميليارد دلار در سال 2008 به 3.016 ميليارد دلار در اين سال رسيد. اين در حالي است كه در سال 2008 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران با كاهش 10 درصدي نسبت به سال 2007 مواجه شده بود.بر خلاف افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران سرمايه گذاري هاي ايران در خارج طي سال 2009 كاهش يافته و به 356 ميليون دلار رسيده است.ميزان سرمايه گذاري هاي مستقيم ايران در خارج طي سال 2008، 380 ميليون دلار اعلام شده بود. در سال 2007 ، نيز 302 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم توسط ايران در خارج انجام شده بود.

* 24 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران طي 19 سال گذشته
براساس اين گزارش حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2009 نيز به 23.98 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه عربستان با 147 ميليارد دلار بيشترين رقم و كويت با 608 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 2.209 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2009 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هشتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 53 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.

*سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آمريكا به كمتر از نصف رسيد
امريكا يكي از كشورهاي توسعه يافته است كه با كاهش شديد سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي سال 2009 مواجه شده است.
در حالي كه حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشور طي سال 2008 به 316ميليارد دلار رسيده بود اين رقم در سال 2010 به 130 ميليارد دلار كاهش يافته است كه افت 58 درصدي را نشان مي دهد.
در عين حال آمريكا همچنان به عنوان بزرگترين مقصد سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در سال 2009 شناخته شده است و چين و فرانسه با 95 و 60 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. اين رقم براي دو كشور در سال 2008 به ترتيب 108 و 62 ميليارد دلار بوده است.
هنگ كنگ با 48 ميليارد دلار ، انگليس با 46 ميليارد دلار، روسيه با 39 ميليارد دلار، آلمان با 37 ميليارد دلار، عربستان با 36 ميليارد دلار، هند با 35 ميليارد دلار و بلژيك با 34 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا دهم از نظر جذب سرمايه هاي خارجي طي سال 2009 قرار داشته اند.

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8904310742