اخبار مدیریت

جوانان برتر ايراني نبايد به حال خود رها شوند

جوان برتر كشور گفت: جوانان برتر شناخته شده در جشنواره جوان برتر ايراني نبايد به حال خود رها شوند بلكه بايد از توانمندي و استعدادهاي آنان براي پيشرفت كشور نهايت بهره را برد.
محمدرضا صابري فرزند شهيد حسن صابري اظهار داشت: بايد به جواناني كه هم استعداد دارند و هم متعهد و متخصص هستند بهاد داده شود و نبايد زماني كه اين گنجينه عظيم شناسايي شد، تنها به دادن لوح تقدير و جوايز نقدي بسنده كرده و آنها را به حال خود رها كرد.
وي تصريح كرد: جوانان داراي استعدادهاي بالقوه‌اي هستند، كه مي‌طلبد با شناسايي اين استعدادها زمينه بالفعل كردن استعدادهاي آنها را فراهم ساخت و با به كار گيري اين استعدادها در عرصه‌هاي مختلف، كشور را به پيشرفت و توسعه رهنمون ساخت.
جوان برتر كشور ادامه داد: جوانان از ظرفيت بالاي جسمي و ذهني برخوردارند، كه اگر اين ظرفيت‌ها در مسير درست هدايت شوند، تضميني براي بقاي نظام و آرمان‌هاي امام راحل و شهدا خواهند بود، اما اگر آگاهي و شناخت لازم به آنها داده نشود، اگر اهميت انقلاب براي آنها بازگو نشود، به عنوان بهترين ابراز براي شكست انقلاب در جنگ نرم از سوي دشمنان به كار گرفته مي‌شوند.
صابري با اشاره به مشكلات امروز جوانان در حفظ ارزش‌ها و با تاكيد بر اينكه هيچ‌كدام از جوانان امروز دوران جنگ را از نزديك لمس نكردند و واژه جنگ براي آنها ملموس نيست، بيان كرد: بسيار از كساني كه بعد از جنگ بودند، نتوانستند دِينشان را به خوبي ادا كنند، چراكه نتوانستند واقعيت جنگ و اهداف و برنامه‌هاي جنگ را براي جوانان آنطور كه بايد و شايد بازگو كنند، به طوري كه امروز مي‌بينيم تنها جنبه تاريخي و شواهدي از جنگ باقي مانده و اصل اهداف جنگ براي يك جوان هنوز ناشناخته است و تصور يك جوان از جنگ تنها دفاع از خاك كشور است در حالي كه در پس جنگ واقعيت‌ها و اهداف ديگري وجود داشت.
وي مشكل ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان را از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي جوانان عنوان كرد و بيان داشت: بدون شك پتانسيل‌هاي فراواني براي حل اين مشكلات وجود دارد كه مي‌توان با مديريت صحيح و فكري خلاق اين پتانسيل‌ها را از بالقوه به بالفعل تبديل كرد.
فرزند شهيد صابري و جوان برتر كشور با تاكيد بر اينكه جوانان ايراني بايد خود را باور داشته باشند، گفت: اغراق نيست اگر بگوييم نژاد ايراني نژاد برتر است و جوانان ايراني نخبگان برتر جهانند، چراكه اين ادعا بارها و بارها در ميادين مختلف علمي به اثابت رسيده است و جوانان بايد خود را باور كنند و با باور خود كشور را سربلند كنند.
وي با اشاره به لزوم حمايت بيشتر از جوانان و نخبگان خاطر نشان كرد: اخيرا حركت‌هاي خوبي در راستاي حمايت از جوانان نخبه انجام شده است، اما نبايد اين حركت‌ها به دادن لوح و چند سكه ختم شود، شناسايي جوانان برتر تازه ابتدا و آغاز كار است و بايد از اين معادن ارزشمند نهايت بهره را برد.
گفتني است محمدرضا صابري فرزند شهيد حسن صابري متولد سال 1362 در اراك است.
وي در جشنواره جوان برتر ايراني در بخش فعاليت‌‌هاي اجتماعي به عنوان جوان برتر كشور شناخته شد و موفق به دريافت لوح تقدير از دست رئيس جمهور شد.
محمدرضا صابري ارائه دهنده شش مقاله در كنفرانس‌هاي بين‌المللي كشورهاي آفريقاي جنوبي، سنگاپور، كانادا و ايران و يك مقاله در مجلات ISI است كه هم اكنون به عنوان دانشجوي دكتري مهندسي عمران گرايش سازه در دانشگاه صنعتي اميركبير مشغول تحصيل است. 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905231320