اخبار مدیریت

دانشگاه‌ها از پذيرش دانشجويان دكتري منع شدند

در پي بررسي طرح پذيرش دانشجو براي دوره‌هاي دكتري به صورت متمركز، وزارت علوم طي اطلاعيه‌اي به دانشگاهها، پژوهشگاهها و پژوهشكده‌ها و دانشگاههاي غيردولتي و غير انتفاعي اعلام كرد كه از صدور اطلاعيه پذيرش دانشجو خودداري كنند.
در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به اينكه طرح پذيرش دانشجو براي دوره‌هاي دكتري به صورت متمركز و دو مرحله‌اي در دست بررسي است، مقتضي است دانشگاهها، پژوهشگاهها و پژوهشكده‌ها و دانشگاههاي غيردولتي و غير انتفاعي تا قبل از ابلاغ دستور العمل جديد نحوه برگزاري آزمون ورودي دوره‌هاي دكتري از صدور اطلاعيه پذيرش دانشجو براي سال تحصيلي 91-90 جدا خودداري كنند.
اين در حالي است كه معاون آموزشي وزارت علوم پيش از اين، دراين باره اعلام كرده‌ بود كه اين طرح به صورت پايلوت در برخي از دانشگاهها اجرايي مي‌شود.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1592970&Lang=P