اخبار مدیریت

در گفتگو با جوانان موفق ایرانی مطرح شد:

امروزه با فراهم سازي بستر مناسب دركشورمان بهترين امكان براي تحقيق فراهم مي شود كه دراين ميان جوانان به عنوان عامل اصلي كننده كار در جامعه اسلامي رشد مي كنند.
احسان موسوي خانقاه نفر نخست دهمين جشنواره خوارزمي گفت: براي كسب رتبه نخست در جشنواره خوارزمي اميد به خدا و تلاش را از جمله فعاليتهاي مثبت مي دانم.
وي افزود: نكته مهمي كه در كسب دستاوردهاي ارزنده براي جامعه اسلامي ايراني مهم بوده شكستن الگوهاي سنتي است و اينكه هميشه ان طور كه ديگران فكر مي كنند الزاما صحيح نيست.
موسوي خانقاه درخصوص مهمترين انگيزه در كسب رتبه برتر در جشنواره خوارزمي اظهار داشت: هركس در زندگي خود آمال و آرزوهاي زيادي دارد و خواستار رسيدن به كمال است اما مهمترين نكته این است که هدف و راه خود را مشخص كند و مسيري را انتخاب كند كه به نقطه كمال برسد.
وي تصريح كرد: هماهنگي و ارتباط جمعي دركار و تحقيق درخصوص ابداع نرم افزار جديد سي شريفي از بزرگترين نقاط قوت بوده كه موجب به ثمر رسيدن فعاليتها و تلاش تيمي كسب رتبه برتر خوارزمي شد.
موسوي خانقاه درخصوص نقش جوانان در سازندگي كشور گفت: جوان در جامعه نقش اصلي و يك عامل كننده كار است و اگر بستر لازم براي كار و فعاليت جوانان فراهم نباشد جوان با چالش اساسي رو به رو مي شود كه خوشبختانه هم اكنون در جامعه ايراني اين بستر براي جوانان فراهم شده است.
وي خاطر نشان كرد: وجود تحريم در زمينه هاي مختلف براي جامعه اسلامي ايران موجب رشد شده است.

* هر محدوديتي عامل اصلي پيشرفت و رسيدن به كمال درجامعه است

در ادامه ليلي ميرطاهري دارنده رتبه برتر جوان خوارزمي گفت: براي زحمت و تلاش افراد هيچ اندازه گيري وجود ندارد به طوري كه براي كسب رتبه برتر جوان خوارزمي تمام ابعاد زندگي تحت تاثير قرار مي گيرد.
وي افزود: مهمترين انگيزه براي كسب رتبه برتر جوان خوارزمي باور و  اعتقاد به اين مطلب است كه هركس با دلايل روشن و با حكمت در اين جهان قرار دارد و بايد به سمت تكامل حركت كند.
ميرطاهري درخصوص اين مطلب كه براي كسب رتبه برتر و رسيدن به مقام نخست در جشنواره جوان خوارزمي بارها شكست خورده گفت: براي رسيدن به مقام برتر در جشنواره خوارزمي بارها دچار شكست شده ام اما هربار با گامي بلند تر به حركت خود ادامه دهم.
وي تحريم را براي جامعه اسلامي ايراني عامل پيشرفت دانست و اظهار داشت: هر محدوديتي عامل اصلي پيشرفت است كه خدا را شكر با توكل به خدا و اميد جوانان ايران زمين تحريم هاي دشمنان اسلام هيچ اثري در پيشرفت جوانان نداشته است.

* جوان ايراني با اراده محكم خود نقشي تحول گرا در جامعه اسلامي  دارد

ليندا ظفري مخترع در ادامه گفت: براي ثبت سه اختراع درخصوص ساخت دستگاه ذوب فلزات بسيار زحمت كشيده و مهمترين انگيزه براي پيشرفت را مفيد بودن درجامعه دانسته است.
وي در خصوص اين مطلب كه يك جوان ايراني تا چه حد درسازندگي مملكت خودنقش دارد اظهار داشت: يك جوان ايراني بايد با اراده و توكل بر خداوند و با تلاش تحول گرا در جامعه و مملكت خود به سوي پيشرفت كشورش گام بردارد چنانچه من با اراده راسخ خود توانستم تمام مشكلات زندگي را پشت سر و فردي مفيد براي جامعه خود باشم.
ظفري اظهار داشت: اميد و توكل به خدا مهمترين عامل در كسب موفقيت بوده و جوانان ايراني بايد علاوه بر تحقيق و پژوهش توكل بر خدا را سرلوحه كار خود قرار دهند.

* توكل بر خداوند مهمترين عامل رسيدن به هدف است

در ادامه ليلا شجاعي دارنده رتبه سوم در كنكور سراسري سال 88 در رشته تجربي گفت: هر موفقيتي محتاج زحمت وتلاش است و افراد براي كسب موفقيت بايد خواسته هاي رفاهي خود را كنار زده و تلاش براي رسيدن به هدف خود را سرلوحه كار خود قرار دهند.
وي درخصوص انگيزه خود براي كسب رتبه برتر كنكور سر اسري سال 88 گفت: قبولي در بهترين دانشگاه جبران كردن زحمات پدر ومادر و همچنين مفيد بودن درجامعه از مهمترين انگيزه براي كسب رتبه برتر در كنكور سراسري سال 88 بوده است.
شجاعي شكست را پلي براي موفقيت دانست و اظهار داشت: شكست پل و عاملي موثر براي موفقيت است به شرط آنكه شكست دوباره تكرار نشود لذا توكل بر خداوند مهمترين عامل در دستيابي اميد براي رسيدن به هدف است.
وي درخصوص نقش جوانان در سازندگي كشور گفت: هركشوري به دست جوانان اداره مي شود و جوانان موفق در جامعه مفيد واقع مي شوند.

* تحريم براي جامعه اسلامي ايراني فرصتي براي تلاش جوانان است
در ادامه سيد محمد فرشته نژاد نفر برگزيده پانزدهمين جشنواره علمي پزشكي رازي گفت: استفاده بهينه از وقت و برنامه ريزي صحيح مهمترين عامل در كسب موفقيت است.
وي پژوهش را مهمترين انگيزه در دستيابي به هدف دانست و افزود: كسب موفقيت به عنوان هدف محسوب نمي شود بلكه پژوهش و تحقيق در رشته تحصيلي مهمترين انگيزه است.
فرشته نژاد اظهار داشت: شكست در مراحل مختلف براي رسيدن به هدف متفاوت است به طوري كه اظهار ناراحتي اولين نشانه از شكست و در نهايت با تلاش بيشتر مهمترين راه براي رسيدن به هدف محسوب مي شود.
وي درخصوص نقش جوانان سازندگي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: قشر جوان هر جامعه اي با توجه به دارا بودن پتانسيل بالا سرمايه هاي اصلي جامعه محسوب مي شوند و راهنمايي و كمك ديگران به جوانان موجب پيشرفت جامعه خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: تحريم هم جنبه تهديد دارد و هم جنبه فرصت كه خوشبختانه در جامعه اسلامي ايران بروز تحريم از ساير كشورها جنبه فرصت داشته كه موجب بروز موفقيت هاي بي شمار توسط جوانان شده است چنانچه تحريم در بحث علمي هيچ وقت سدي مناسب براي پيشرفت جوانان ايراني نبوده و هر بار با بروز تحريم جديد جوانان تلاش و اراده خود را محكم تر از گذشته براي رسيدن به هدف خود نشان دادند.
http://www.yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=335116