اخبار مدیریت

زنان موفق تامل كنند!

يك پژوهش علمي نشان داده است براي مرداني كه به لحاظ مالي به همسران خود وابسته هستند، احتمال خيانت در روابط زناشويي بيشتر است. نتيجه اين تحقيق باعث مي‌شود زنان موفق در هر نقطه از جهان اندكي تامل كنند.
بر اساس اين تحقيق شوهراني كه درآمدشان كمتر از همسرانشان است، پنج برابر بيشتر در روابط زناشويي خود تقلب و بي‌وفايي مي‌كنند.
محققان معتقدند مرداني كه ژست سنتي نان آور خانه بودن را از دست مي‌دهند، براي غلبه بر اين درد احساسي به دنبال راه حلي مي‌گردند.
به گزارش روزنامه‌ تلگراف، با وجود اين آمار كه نشان مي‌دهد بيش از ‌٧/٢ ميليون زن انگليسي درآمدي بيشتر از شوهرانشان دارند، چنين بي‌وفايي‌ها و خيانت‌هايي از سوي شوهران به طور فزاينده در اين كشور شايع شده است.
محققان دانشگاه كورنل ثابت كرده‌اند كه راز وفاداري در زندگي زناشويي و تداوم اين رابطه آن است كه درآمد زنان ‌٢٥ درصد كمتر از شوهرانشان باشد و هر چه اين شكاف درآمدي كمتر شود، احتمال بي‌وفايي شوهران افزايش مي‌يابد. 

 

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1595946&Lang=P