مدیریت منابع انسانی

چک لیستها در مدیریت منابع انسانی

در این قسمت به بحث و بررسی شاخصهائی می پردازیم ؛که برای شما در طول وطی مدیریتتان در یک محیط ، کمک خواهند کرد. که بدانید چه زمانی مدیریت منابع انسانی خود را تقویت کنید ؛ و به عواطف و روحیات انسانی، از نیازهای اولیه گرفته تا به نیازهای عالی انسانی توجه داشته باشید. زیرا که یکی از بخشهای مدیریت امروز، و از اجزای بلا معارض آن، همان مدیریت منابع انسانی است که نقطه قوت آن نیز پردازش صحیح و مفید به انسان است . زمانیکه از این چک لیستها استفاده می کنید ؛ به تنهایی اقدام به تصمیم گیری نکنید . 

انسان موجودی ناشناخته است شما اگر دیدید که در بخش منابع انسانی محیط کار خود ضعف دارید . البته که مدیریت با شماست و حق تصمیم گیری نهائی نیز بر عهده شماست. اما ، سعی کنید با افراد صاحب نظر سازمان و آنهایی که در حد مشاور برای شما می باشند حتما” مشورت کنید؛
زیرا ممکن است:
بعدی از ابعاد وجودی کارمندان از دید شما دورماند که شاید از دید سایرین، آشکار باشد.
پس هرگز مشورت را از یاد نبرید.
● شاخصهای اخطار دهنده:
سازمان شما زمانی که ببینید، شاخصهای که در پایین به آنها اشاره شده است درمورد سازمان شما صدق می کند.
در معرض خطر جدی است:
▪ روابط صنعتی پایین بین کارمندان و کار کنان سازمان .
▪ علاقه نداشتن کارمندان به مسائل و مشکلاتی که در سازمان پیش می آید. ( بی تفاوتی )
▪ افزایش تضادهای کارمندان
▪ افزایش بی رویه شکایتهای مشتریان.
▪ از بین رفتن غرور و افتخار سازمانی.
▪ از بین رفتن مسیر شغلی .
▪ نا رضایتی در بخش حقوق و دستمزد بین کارکنان و کارمندان سازمان.
▪ نقشهای غیر شفاف کاری ،یعنی، هیچ کسی در جایگاه خود فعالیت نمی کند .
▪ معیار سنجش عملکرد نا مطلوب یا نا واضح .
▪ کیفیت برای سازمان غیر مهم شده است .
▪ سرویس تولید بد و توزیع نا مطلوب کالا و خدمات .
▪ اولویتها و استانداردهای ضعیف کارمند یابی .
▪ عدم تربیت صحیح نیروهای تازه وارد سازمان.
▪ عدم وجود برنامه های توسعه مدیریت سازمان.
▪ کمبود تواناییهای ضروری برای سازمان .
▪ تضاد بین بخش های سازمان .
▪ در مورد موارد ذکر شده فوق بی اعتنایی بکنید .
▪ شما ندانید که کدام یک از موارد فوق کاربردی تر و حیاتی تر است .
یکی از مهمترین چک لیستهای مدیریت منابع انسانی چک لیست معروف به COPS است . که شمه ای از آن در زیر اشاره شده است .
COPS همان شاخص فرهنگ ، سازمان، مردم وسیستم است .
ـ C: Culture
ـ O: Organization
ـ P: People
ـ S: System
● فرهنگ
▪ آیا کارمند ان سازمان شما می توانند سازمان وموفقیتهای سازمان را درک کنند که این موفقیتها به خودشان برمی گردد و ضمنا” به نفع خودشان است ؟
▪ آیا کارمندانتان حس همبستگی با همدیگر و با کارشان دارند.
▪ آیا کارها در داخل سازمان بر اساس کارشناسی قرار گرفته اند و به صورت عقلانی می باشند می باشند .
▪ آیا مهارتهای پایه ای و اصلی کافی در سازمان وجود دارند .
▪ آیا کارمندان سازمانتان به راحتی می توانند نظراتشان را در مورد سازمان بیان کنند.
▪ آیا سازمان شما به خلاقیت و ابداع و نوآوری کارمندانتان ارزش قائل هستند؟
▪ آیا کارمندان سازمان نسبت به کار تعهد و مسئولیت نشان می دهند ؟
▪ آیا کیفیت در تمام ابعاد سازمان مشهور است؟
● سازمان
▪ آیا ساختار سازمان عملکرد موثر را تشویق می کند ؟
▪ آیا ساختار سازمان نسبت به تغییرات آنی و آتی انعطاف لازم را دارد ؟
▪ آیا ساختار سازمانتان خیلی پیچیده است ؟ آگر هست در کدام قسمت ؟
▪ آیا کارمندان سازمان نقش واضح و شفاف در سازمان دارند؟
▪ آیا ساختار سازمان طوری است که اگر مشکلی پیش بیاید آنرا به مراتب بالای سلسله مراتب ارجاع می دهد یا در همان نقطه آغاز حل می کنند ؟
▪ آیا استعدادها و تواناییهای شما برای اجرای صحیح وظایف در داخل سازمان کافی است ؟
▪ آیا به طور مستمر در بررسی چالشهای موجود در سازمان هستید ؟
● مردم
▪ آیا کارمندان شما توانایی های لازم و فردی را برای انجام کار خود ، در حالت موثر و کار را دارند؟
▪ آیا کارمندانتان واقعا” کارشان را بلدند و می دانند چگونه در فعالیتهای کلی تجاری سازمان تشریک مساعی نمایند یا؛به عبارت دیگراهداف واضح وشفاف دارند؟
▪ آیا کارمندان سازمان گرایش به خدمات مشتریان خوب، دارند؟
▪ آیا کارمندان از پتانسیل عالی برای عملکرد آتی سازمان برخوردارند یا خیر ؟
▪ آیا کارمندانتان قادر به درک بازتاب و اطلاعات لازم عملکرد را دارا هستند ؟
▪ آیاکارمندانتان استانداردهایی که شما از آنها انتظار دارید را می دانند؟
● سیستم
▪ آیاسیستم سازمانی شما به انگیزش ، ترفیع و کارایی بین کارکنان ارزش قائل هستند ؟
▪ آیا سیستم ها در داخل سازمان از ثبات برخوردارند؟
▪ آیا پاداش ها و امتیازات واضح ، برای عملکرد موثر در بین کار گروهی در سازمان وجود دارد؟
▪ آیا سازمان شما سیستم هایش را دائما” ارزیابی می کند و از عملکرد متنقابل آنها اطمینان دارد ؟
در پایان از شما انتظار می رود .
۱) ۳ شاخص مهم و اساسی در مواجهه با ایجاد یک تجارت چیست ؟
۲) چه طرح و برنامه هایی برای اجرا و انجام دادن این ۳ شاخص ها که در سوال ۱بیان کردید ، در ذهن دارید؟
● نتیجه گیری :
این شاخصها ،شاخصهایی بودند که انگیزش شما و کارمندان را در داخل محیط سازمان و همچنین بازدهی آن را ارزیابی می کنند .
همان طور که دربالا ذکر شده بحث مدیریت منابع انسانی بالاخص ، انگیزش ، یکی از مهمترین ابزارها در مدیریت می باشد ؛ و برای اجرای بهتر این قسمت از شما انتظار می رود که چک لیستی تهیه کرده و این شاخص COPS را به طور دقیق اجرا نمایید .
شاید این شاخص در ظاهر ساده ، به نظر آید ولی یکی از شاخصهای عملکردی در بحث مدیریت منابع انسانی امروزه می باشد.
محمدرضا نوروزی
 
منابع و ما خذ:
 
Accel team, Human Resource Management (HRM), employee motivation ۲۰۰۵