اخبار مدیریت

سومين نشست هم انديشي مديران روابط بين الملل دانشگاهها در دانشگاه اروميه

سومين نشست آموزشي و هم انديشي مديران روابط بين الملل دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور در هفته اول آبانماه سال جاري در دانشگاه اروميه برگزار مي شود.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا، دكتر ارسلان قرباني معاون وزير و رييس مركز همكاري‌هاي علمي بين المللي وزارت علوم هدف از برگزاري اين نشست را تبيين فرصت‌ها و راهكارهاي توسعه همكاري‌هاي علمي بين المللي و آموزشي – فناوري دو جانبه بين دانشگاهي و بررسي نتايج نشست‌هاي قبلي و بازشناسي موانع موجود در توسعه همکاري‌هاي علمي بين المللي عنوان کرد و گفت: با عنايت به تحولات رو به رشد علمي بين المللي، جايگاه وزارت علوم، به عنوان ستاد توسعه علم و ضرورت توجه به ظرفيت‌هاي دانشگاه‌ها و بهره گيري آنها از توانمندي‌هاي خود و ديگران در پيشبرد اين امر و استفاده از ديپلماسي اكادميك براي توسعه روابط علمي و فناوري، مركز همكاري‌هاي علمي بين المللي وزارت علوم، «سومين نشست آموزشي و هم انديشي مديران روابط بين الملل و مراكز تحقيقاتي كشور» را برگزار مي نمايد.
قرباني همچنين از تمامي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور درخواست كرد تا نظرات، برنامه‌ها و موضوعات خود را جهت غني تر شدن اين نشست به مركز همكاري‌هاي علمي بين المللي وزارتخانه ارسال نمايند.
گفتني است؛ اولين نشست آموزشي و هم انديشي مديران روابط بين الملل و مراكز تحقيقاتي كشور در خرداد 1386 به ميزباني دانشگاه تهران و دومين نشست به ميزباني دانشگاه سيستان و بلوچستان در آذر 1387 در شهر زاهدان برگزار شد.