اخبار مدیریت

استفاده از اينترنت فراتراز دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي گسترش يافته است

به گزارش مدیریار دكتر جديد الاسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، افزود: امروزه پيشرفت‌هاي سريع در فناوري اطلاعات و ارتباطات فاصله زياد بين ملت‌ها را تا حدي كم كرده است، بطوريكه ديگر بشر براي ارتباط با اقصي نقاط دنيا كمترين هزينه را پرداخت مي كند و به اهدافي كه مد نظر دارد به راحتي دست مي يابد.
رييس دانشگاه آزاد زاهدان درادامه گفت: درعصر كنوني اينترنت و فن‌آوري‌هاي وابسته ارتباطي به عنوان زير ساخت‌هاي استراتژيك توسعه قلمداد مي شود.
به گفته وي اينترنت به عنوان يك اصل جهاني و محلي مي تواند به وسيله هر كشوري و يا منطقه‌اي براي جمع آوري دانشي جهاني و برگرداندن آن به وضعيت ملي بكار گرفته شود.
جديد الاسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: امروزه استفاده از اينترنت فراتر از دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي گسترش يافته است و تاثيرات زيادي بر توسعه كشورهاي در حال رشد برجاي گذاشته است.
وي تصريح كرد: فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، نقش اساسي در توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي ايفا كرده است.
جديد اسلامي بيان كرد: در حوزه توسعه اقتصادي اين فناوري‌ها مي تواند مشاغل جديد ايجاد نمايد و زمينه هاي توسعه پايدار را فراهم كند.
رييس دانشگاه آزاد زاهدان در پايان ادامه داد: در شرايط پيش روي جهان، بهره وري اقتصادي و توسعه زيرساخت‌ها از عوامل اصلي گسترش اينترنت هستند و اين فناوري مي تواند دسترسي به بازارهاي جهاني را براي توليد كنندگان كشور تا حد زيادي آسان كند.