اخبار مدیریت

تحقق 50 درصد هدف ايجاد اشتغال در نيمه اول سال

معاون سابق سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزير كار و امور اجتماعي از اجرايي شدن نيمي از تعهد ايجاد اشتغال در شش ماهه اول امسال خبر داد.
به گزارش مدیریار به نقل از ایسنا؛حميد حاجي عبدالوهاب اظهار كرد: آخرين گزارش‌هاي رسيده نشان مي‌دهد در نيمه اول امسال حداقل 420 هزار شغل در كشور ايجاد شده‌ است.
او افزود: با توجه به اينكه برخي استان‌ها گزارش‌هاي سه ماهه و چهار ماهه داده‌اند، قطعا تعداد شغل‌هاي ايجاد شده بيش از اين عدد است.
وي با بيان اينكه گزارش شش ماهه مربوط به اين موضوع به زودي ارائه مي‌شود، خاطرنشان كرد: با اين توصيف مي‌توان گفت 50 درصد هدف ايجاد اشتغال در نيمه اول سال محقق شده است.
عبدالوهاب در پاسخ به اين كه ارزيابي شما از تغيير نرخ بيكاري تابستان چيست؟ گفت: اميدوارم با اين روند، شتاب افزاينده نرخ بيكاري كاهش يافته و نرخ بيكاري تابستان نسبت به بهار كمتر باشد.
دولت در ابتداي امسال تعهد كرد تا پايان سال يك ميليون و يك‌صد هزار شغل ايجاد كند. اين موضوع در راستاي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد در پايان برنامه پنجم توسعه است.