اخبار مدیریت

دانشگاه بين‌المللي امام خميني با رسالتش فاصله جدي دارد

معاون آموزشي وزارت علوم ،‌ تحقيقات و فناوري‌ در جمع كاركنان دانشگاه‌هاي استان قزوين با بيان اينكه دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) فاصله خيلي جدي با رسالت خود دارد، گفت: اين دانشگاه بايد به دانشگاهي تبديل شود كه دانشجويان خارجي خواستار ورود به اين دانشگاه باشند. به گزارش اقتدار به نقل از ايسنا؛ دكتر نادري منش در سفر استاني هيات دولت به استان قزوين، با بيان اينكه اساتيد بايد 40 ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشند، گفت: اگر استادي اين شرايط را رعايت نكند ، مخالف مقررات عمل كرده است.وي همچنين در نشستي با دانشجويان شاهد و ايثارگر با بيان اينكه سال 2010 را بايد سال ايران دانست و افزود: چراكه رشد علمي ايران در اين سال در جهان اول است.