اخبار مدیریت

دست يابي به دانشگاه اسلامي جز با پيروي از رهنمودهاي رهبري امكانپذير نيست

مدير كل دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه ريزي اجتماعي، گفت: تربيت عالم ملكوتي و دست يافتن به دانشگاه اسلامي جز با پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري امكانپذير نخواهد بود.
به گزارش مدیریار به نقل از ايسنا؛ دكتر علي آدمي با تاكيد بر نقش دانشگاه و دانشگاهيان در جامعه اسلامي، افزود: دانشگاه نهادي است كه بار علمي جامعه را در جهت استقلال كشور بر عهده دارد و اگر اين نهاد اسلامي باشد، پيشرفت و استقلال كشور توام با تعالي و اقتدار خواهد بود.
وي با اشاره به برنامه پيشنهادي وزيرعلوم به مجلس شوراي اسلامي، گفت: اسلامي شدن دانشگاه‌ها از ابتداي انقلاب جزو دغدغه‌هاي امام راحل و بعد از ايشان نيز همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است.
آدمي درادامه با بيان اينكه اهميت و نقش دانشگاه در نظام جمهوري اسلامي موجب شده است تا در سطوح مختلف مديريت، توجه ويژه‌اي به اين بخش از جامعه معطوف شود، گفت: توليد انديشه و پرورش عالم ملكوتي و دست يافتن به دانشگاه اسلامي در پرتو رهنمودهاي مقام معظم رهبري امكان پذير خواهد بود.
مديركل دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه ريزي اجتماعي، با اشاره به سياست‌هاي معاونت‌هاي فرهنگي و اجتماعي بر سمت دادن دانشگاه‌ها به سوي دانشگاه تمدن ساز ايراني – اسلامي اعلام كرد: دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه ريزي اجتماعي در راستاي ارائه نقشه راه دانشگاه آزاد، بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با اقشار مختلف مردم و مسئولين را به صورت گزيده و خلاصه به نحوي كه براي همه اعضاي جامعه دانشگاهي در دسترس باشد، تهيه و در دسترس كارگزاران دانشگاه‌ها، دانشجويان و دانشگاهيان قرار داده است.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه با توجه ويژه همگان، بيانات و مطالبات مقام معظم رهبري همواره مدنظر قرار گرفته و در سياست گذاري‌ها و برنامه ريزي‌ها به عنوان نقشه راه استفاده شود.
گفتني است، تا كنون 5 شماره از بروشورهاي اهم نكات بيانات مقام معظم رهبري تحت عنوان « پرتو خورشيد»، منتشر و در دسترس دانشجويان و دانشگاهيان قرار گرفته است، همچنين امكان دريافت اين بروشورها از طريق سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز فراهم شده است.