اخبار مدیریت

راه‌اندازي پژوهشكده علوم‌انساني در دانشگاه تهران

رئيس سازمان بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور گفت: سازمان بسيج دانشجويي قصد دارد از طريق راه‌اندازي پژوهشكده‌هاي علوم‌انساني در دانشگاه‌ها به بومي‌سازي علوم‌انساني بپردازد و براين اساس پژوهشكده علوم‌انساني در دانشگاه تهران راه‌اندازي شده است.
به گزارش مدیریار؛ حسين قدياني رئيس سازمان بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور در حاشيه همايش هم‌انديشي سرمايه‌هاي جهاد علمي در پژوهشگاه فضايي سازمان هواوفضا گفت: يكي از برنامه‌هاي سازمان بسيج دانشجويي براي بومي‌سازي علوم‌انساني راه‌اندازي پژوهشكده‌هاي مختلف در دانشگاه‌هاست كه اميدواريم پژوهشكده علوم‌انساني دانشگاه امام صادق(ع) نيز بزودي راه‌اندازي شود.
وي با بيان اينكه توليد علم يك حركت قطعي است، افزود: سازمان بسيج دانشجويي پنج گام اساسي براي بومي‌سازي و اسلامي كردن علوم انساني در نظر گرفته است.
رئيس سازمان بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد يك جامع‌ نگري در حوزه علوم‌انساني به وجود آيد، بايد استنباط‌هايي از آيات قرآن در اين علوم مورد استفاده قرار گيرد.
قدياني منشا همه علوم را در قرآن دانسته و با اشاره به اينكه آموزه‌هاي قرآن آموزه‌هاي خداوند براي انسان‌هاست، تصريح كرد: علم موجود اگر چه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما تكاپوي لازم را براي بشريت در بر نخواهد داشت.
رئيس سازمان بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور با اشاره به فعاليت‌هاي بسيج دانشجويي براي بومي‌سازي علوم‌انساني در كشور افزود: دانشجويان و دانشمندان حوزه علوم‌انساني براي رسيدن به علوم منطبق با آموزه‌هاي قرآن نيازمند تسلط كامل بر علوم ترجمه‌اي هستند.
قدياني با بيان اينكه ايران در حوزه علوم دقيقه و علوم‌تجربي از جهت‌گيري متفاوتي برخوردار است، تصريح كرد: جهت‌گيري ايران در حوزه علوم دقيقه و تجربي متفاوت از كشورهاي غربي است و بسيج دانشجويي قصد دارد با ايجاد ميانبرها و تشويق دانشمندان سرعت علم در اين نوع علوم را افزايش دهد.