اخبار مدیریت

غيركاربردي بودن از مشكلات علوم انساني در كشور است

معاون فرهنگي سابق وزارت علوم و معاون وزارت امور خارجه با بيان اينكه رشته‌هاي بين رشته‌اي در علوم انساني دچار چالش است و بايد در بحث رشته‌هاي بين رشته‌اي به صورت جدي تري وارد شويم و اين موضوع را مطالبه كنيم، گفت: غيركاربردي بودن از جمله مشكلات علوم انساني كشور است.
به گزارش مدیریار ، دكتر خرمشاد در نخستين همايش بين المللي علوم انساني كه در محل دانشكده ادبيات و زبان‌هاي خارجي دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به كتاب نظريه‌هاي غيرغربي در روابط بين الملل اظهاركرد: آنچه مربوط به نظريه هاي موجود در روابط بين الملل است تا كنون غربي بوده، اما عنوان اين كتاب اين مطلب را مي‌رساند كه نظريات غير غربي نيز در اين راستا ورود پيدا كرده‌اند و نظريات غير غربي واقعيت‌هايي غير قابل انكار هستند.
وي با بيان اينكه در ساليان اخير در كنار نظريات هژموني غربي در علوم انساني نظريات غيرغربي نيز شكل گرفته است، گفت: امروز جهان شناسي، انسان شناسي و هستي شناسي غيرغربي به علوم انساني اجازه ورود يافته‌اند كه اين موضوع از سر استيصال است، چرا كه پارادايم پوزيتيويسمي غربي از تبيين قابل توجهي از پديده‌ها عاجز است.
خرمشاد با اشاره به بحث‌هاي اخير مبني بر علوم انساني بومي و اسلامي در كشور، تصريح كرد: با طرح اين مباحث در فضاي كشور يك ناشكيبايي، پرخاش و غوغايي در اين راستا رخ داد كه در اين زمينه بايد عنوان كرد كه نظريات بومي و اسلامي تا كنون در علوم انساني كشور مطرح نبوده است و آنچه مطرح بوده مباحث غربي است؛ اما در حال حاضر كه خود غربي‌ها از نظريات غير غربي صحبت مي‌كنند در اين زمينه بايد تعصب را برداشت تا علوم انساني هوايي بخورد.
وي خاطر نشان كرد: به گواهي كليه شرايط و شواهد، زمان آن فرا رسيده است كه كشور پشت دانايي اردو بزند و نه شلوغي.
خرمشاد در ادامه عنوان كرد: در تقابل نظريه‌هاي غربي و غيرغربي گاه طرفداران سكولاريسم عرصه سكولار را چنان وسيع توصيف و تفسير مي‌كنند كه جايي براي غير سكولاريسم باقي نمي‌ماند. به نظر مي‌رسد ما وارد سه عرصه پست سكولاريسم، پست پوزيتيويسم و پست مدرنيسم در حوزه علوم انساني شده‌ايم كه درآمدي بر انقلاب پاراديمي است.
معاون فرهنگي سابق وزارت علوم با بيان اينكه طي سالهاي اخير بحثي در علوم انساني در وزارت علوم كليد خورد اما به نتيجه مطلوب نرسيد و اين بحث مربوط به رشته‌هاي بين رشته‌اي در علوم انساني است، تصريح كرد: رشته‌هاي بين رشته‌اي در علوم انساني دچار چالش است كه مي‌ترسم اين موضوع دچار حادثه شود.
وي افزود: زماني كه قرار شد رشته‌هاي بين رشته‌اي در علوم انساني شكل گيرد، در ابتدا با دستگاه‌هاي مختلف كشور مكاتباتي صورت گرفت تا اين دستگاه‌ها نيازهاي خود را اعلام كنند. همچنين سابقه رشته‌هاي بين رشته‌اي علوم انساني در داخل و خارج از كشور بررسي شد. كه مجموعه اين بررسي‌ها منجر به ايجاد چندين ده رشته علوم انساني بين رشته‌اي شد و در اين زمينه تلاش شد كه به بحث علوم انساني كاربردي توجه بيشتري صورت گيرد.
خرمشاد يادآور شد: غيركاربردي بودن از جمله مشكلات علوم انساني كشور است كه بايد تلاش شود تا علوم انساني كاربردي شود.
وي با اشاره به برخي رشته‌هاي علوم انساني بين رشته‌اي همچون حقوق انرژي، حقوق بيمه، حقوق حمل و نقل، حقوق گمرك، حقوق نفت و گاز، حقوق ورزش، حقوق مالياتي، حقوق و سرمايه گذاري خارجي، مديريت امور شهري، مديريت انرژي‌هاي نو، مديريت پژوهش، مديريت دانش، مديريت منابع آب، مديريت هوانوردي، اقتصاد زمين، اقتصاد علم و دانش، اقتصاد نفت و گاز همچنين مباحثي چون مطالعات عراق،‌پاكستان و غيره و ضرورت تربيت نيروهاي متخصص در اين رشته‌ها اشاره كرد و افزود: به عنوان نمونه ما نيازمنديم كه در زمينه مطالعات كشورهاي مختلف متخصصيني مختص آن كشور داشته باشيم.
معاون وزارت امور خارجه در پايان تصريح كرد: ‌بايد در رشته‌هاي بين رشته‌اي علوم انساني جدي تر وارد شويم و اين مباحث به صورت جدي تري مطالبه شوند. به عنوان نمونه رشته‌اي چون مديريت منابع آب مثل اكسيژن براي ما لازم است كه بايد در اين زمينه‌ها تخصص داشته باشيم.