خلاصه كتب مديريتي

مدير روشن بين

تلخيص: مريم رضا پور: مقدمه:بعد جديدي در فرآيندتفكربشر ابداع شده است كه هم اكنون در سراسر دنيا به منظور تقويت وبهبود ادراك ،حافظه ويادگيري ، تصميم گيري ومشهود ( روشن بيني ) توسط مديران بكار گرفته مي شود اين شيوه كه متد سيلوا ناميده مي شود ، شيوه اي است براي كنترل ذهن به طوريكه شما مي توانيد بيشترين ظرفيت تواناييهاي ذهني تان را در زمينه امور شخصي و شغلي خود به كار گيريد.
كليد متد سيلوا سطح ريلاكسي از تفكر است كه به سطح آلفا معروف است. مدير روشن بين با بكار گيري سطح آلفا ابزارهاي مهم و تاثير گذاري را در اختيار خود قرار مي دهد واين ابزارها او را به مديري موفق وپيشگيري كننده وحلال مشكلات تبديل مي سازد. چنين مديري ميتواند براي هميشه يك مدير موفق باقي بماند و بازتاب اين موفقيت روز افزون را در ساير همكاران و كاركنان خويش نيز مشاهده كند.
يك فرد انرژي دار (فرد درون گرا ) بسيار بهتر از يك فرد برون گرا عمل مي كند زيرا او از منابع انرژي دروني كه افراد برو ن گرا از آن محروم هستند بهره گرفته و استفاده مي كند منابعي كه سرچشمه خلاقيت و راه حلهاي مشكلات هستند .
ذهن ، منبع خلاقيت و سازندگي است.
بشر وسايل و ماشين هايي براي نقل و انتقال سريع به وجود آورده است آسمان خراشهايي ساخته كه بلندي آنها سر به فلك كشيده است دستگاه هايي براي ارتباط الكترونيكي اختراع كرده و كشفيات و اختراعات عجيبي در ساير زمينه هاي علمي و هنري پديد آورده است. همه اختراعات و كشفيات بشر مستلزم بكارگيري ابازر آلات و دستهاي هنرمند خود وي بوده است اما نقطه آغازين همه اين ها ذهن بشر بوده است زيرا هيچ چيزي در  اين جهان ايجاد نشده مگر اينكه قبل از آن به صورت طرح و تصويري در ذهن بشر ايجاد شده باشد.
مدير روشن بين قادر است از بعد ذهني براي حل مسائل واقعي و عيني استفاده كند منظور از بعد ذهني نيز آن بعد رواني است كه ذهن در آن از طريق تصور ( تجسم ) و تصوير سازي ذهني (تجسم خلاق) به عملكرد مي پردازد.
اهميت بعد ذهني همن تازگي ها بر ما مكشوف شده است تا نسل گذشته بعد ذهني در سايه بعد عيني و واقعي محو گشته بود و واقعيات فيزيكي به امور غير فيزيكي برچسب غير واقعي زده و آن را انكار مي كردند اما اكنون مي دانيم كه قضيه طور ديگري است اكنون دستگاه هاي سنجش واكنش هاي زيستي اين امكان را در اختيار ما قرار داده اند كه تغييرات فيزيكي به وجود آمده توسط اعمال غير فيزيكي(رواني) را اندازه گير ي مي كنيم  و نهايتاً با جنبه هاي خلاق بعد ذهني آشنا مي شويم .
بعد ذهني يك بعد خلاق و سازنده – نقطه مقابل نابودي و ويرانگري است مدير روشن بين با استفاده از اين بعد مي تواند از موقعيت هاي مشكل دار بيرون آمده و در جهت موقعيت هاي راه حل دار قرار گيرد ، منظور از موقعيت هاي راه حل دار ، مسير ها و سمت و جهت هايي است كه در آن منافع همه افراد تامين مي شود يعني مسير هاي سود مند تر ، سازنده تر و خلاق تر.
شما همواره بايد به اين موضوع توجه داشته باشيد كه از بعد ذهني هرگز نمي توان براي كسب منفعت شخصي و يا ضرر زدن به ديگران استفاده كرد اين يكي از واقعيت هاي زندگي است . ما در بعد عيني و واقعي همواره با هزينه ديگران به منافع شخصي خواهيم رسيد و اين مسئله در زندگي روز مره ما كاملا مشهود است . ما هر روز شاهديم كه دنياي مادي ما به همان اندازه كه به صورت سازنده مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت مخرب هم به كار مي رود ، بنابر اين فكر مي كنيم كه اين موضوع در مورد بعد ذهني نيز صادق است اما هرگز اينچنين نيست .
درمتد سيلوا علاوه بر روشهاي ذهني ، چنين روشهاي فيزيكي نيز گنجانده شده اند تا درموارد ضروري نتيجه بخش باشند اما ازآنجا كه
ذهن، حاكم مطلق بدن است تاكيد ما بيشتر بر روي روشهاي ذهني و غير فيزيكي است از طرف ديگر با به كار گيري روشهاي ذهني و حوزه ي عملكرد هاي فيزيكي به طور صحيحي گسترش مي يابد.
بندرت ناهنجاري وجود دارد كه ذهن در ايجاد آن دخالتي نداشته باشد بنابراين ما مي توانيم با ايجاد تغييرات شبحي در ذهنمان ، واكنشهاي مثبتي از خود نشان دهيم . هنگامي كه شما با داشتن بي ميلي وبي حوصلگي صبحگاهي به جاهاي مختلف قدم مي گذاريد، ديگران را هم آلوده رخوت و كسالت خود مي كنيد ولي اگر شما با اشتياق و سرشار از انرژي در يك محيطي وارد شويد ديگران هم از شوق و انرژي شما بهره مند خواهند شد اين واقعيت خود به تنهايي اثبات مي كند كه ميدان وحوزه نفوذ انرژي ذهن شما از بدن خودتان فراتر رفته و در اطراف گسترش مي يابد و اين موضوعي است كه توسط تحقيقات آزمايشگاهي نيز به اثبات رسيده است.
مدير روشن بين بايد:  
•    از عهده رؤساي بي منطق برآيند.
•    با افرادي كه در سر كار دردسر ايجاد مي كنند برخورد مناسبي به عمل آورند .
•    قوه ابداع و خلاقيت را در خودشان و ديگران پرورش دهند.
•    تواناييهاي كاركنان خود را در خودشان وديگران پرورش دهند.
•    مشكلات مربوط به مديران ديگر بخش ها را برطرف كنند.
•    مشكلات مربوط به روابط عمومي را حل كنند.
•    نظم وانظباط در محيط كاري خود حاكم سازند.
•    حس وقت شناسي را بهبود بخشند .
•    با ديگران ارتباط مؤثري برقرار كنند.
•    روحيه و سلامت جاني و رواني شان را افزايش دهند.
•    رابطه هماهنگ و متعادلي با كاركنان خود ايجاد كنند.
•    مشكلات مربوط به طراحي ، توليد و عرضه و فروش را حل كنند.
ديگران با شما هم احساس مي شوند:
اگر شما افسرده و بي حوصله باشيد افراد ديگري كه با شما در يك جا كار مي كنند از اين حالت شما متأثر مي شوند وحتي اگر شما سعي كنيد از دفتر كار خود بيرون نرويد باز هم انرژي شعور شماست يا هر نام ديگري كه به آن مي دهيد از پس ديوارها فراتر رفته و با طي فواصلي به ديگران خواهيد رسيد . از طرف ديگر اگر شما پر انرژي و پرشوق باشيد در اين حالت نيز افراد پيرامونتان را از خود متآثر ميكنيد زيرا آن ها با گوش دادن به شما و ديدن شما تحت تأثير قرار ميگيرند و حتي بدون دخالت حواس نيز روي حالت آن ها از روحيات شما متأثر مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت كه شما از جهات ديگري غير از آنچه احتمالاً خودتان ميدانيد يك مدير هستيد .
بنابراين براي يك مدير بسيار مهم است كه بتواند از سطح آلفا به منظور جبران كاستي هايي كه در زمينه رفتار ، ميزان انرژي و تندرستي خود دارد نه فقط به ذلايل شخصي بلكه براي تامين منافع شهرت و كاركنان آن ، سود جديد ، چون هر چه بيشتر ديگران به موقعيت شما احترام بگذارند و هر چه بيشتر شما با آنها حسن تفاهم داشته باشيد آنها از خود واكنش هاي مثبت بيشتري به شما نشان خواهند داد. شما وظيفه داريد كه از نظر جسماني و رواني خودتان را در سطح بالاتري از افراد كم نفوذ و تاثير نگه داريد. براي اين كار كافي است كه سطح آلفا را در كنترل خود بگيريد سطحي كه در آن امواج مغزي با فركانس ده سيكل در ثانيه داراي طبيعي ترين ، هماهنگ ترين و سالم ترين حالات  هستند .
ذهن واقعا مي تواند هر كاري را انجام دهد اما براي اغلب ما اين گونه نيست ، زيرا ما به اين مسئله باور نداريم . اگر شما در يابيد كه ذهنتان از عهده چه كارهاي فوق العاده اي برمي آيد تواناييهايتان چند برابر مي شود و آنگاه نيروي تان وخواست شما از طرف باورها و انتظاراتتان تقويت مي گردد .
يك نقطه شروع مناسب براي اجراي موفقيت آميز امور مديريتي از بين بردن موانع و ناهنجا ري هاي جسماني  و عاطفي است .
علاوه بر اين ، احساسات ، رفتارها و علائم ناهنجار ديگري نيز وجود دارد كه به نظر از بين نرفتني مي آيد.ولي بايد به شما اعلام كنم كه آنها هم از بين نرفتني هستند آنها همانند مهماناني هستند كه خودمان دعوتشان كرديم بنابراين كافي است به جو مهمان نوازي پايان دهيم تا اين مهمانان دوست نداشتني با ما خداحافظي كنند خواست و انتظار و باور به اين كه اين مهمانان نا خواسته رفتني اند جو حاكم بر ما را تغيير داده و برنامه ريزي در  اين جهت باعث از بين رفتن آنها مي شوند.
حل مشكلات با شيوه هاي ذهني :
در اين فصل ما موضوع نظم و انظباط و برخي از مشكلات شخصي را مورد بررسي قرار داديم اما مثالهايي كمي در اين زمينه ارائه كرديم اينك قصد داريم كاربردهاي گوناگون متد هايي را كه آموخته ايد در جزئي ترين مسائل شغلي به شما نشان دهيم توجه داشته باشيد كه اينها فقط نمونه هاي اندكي از كاربردهاي گسترده متد سيلوا در حوزه مديريت هستند.
موقعيت مشكل آفرين و تصاوير مربوط به راه حل هاي ذهني :
دستيار شما احساس مي كند كه شما به او كم لطفي مي كنيد .
–    در تصاوير ذهني خود او را تحسين كنيد يك مهماني شام خيالي به افتخار او ترتيب دهيد.
يك كارمند با سابقه كارمند جديد الورود را دائما آزار مي دهد.
–    به او يادآوري كنيد كه كارمند جديد جاي فرزند او را دارد ببينيد كه آنها با احترام متقابل به هم در حال انجام فعاليتهاي مشترك هستند.
يك تكنسين از انجام كارهاي اداري و دفتري سر باز ميزند.
–    ببينند كه در حين انجام اين كارها زمان براي او سريع مي گذرد.
يكي از كاركنان دائماً شكايت مي كند و مزاياي شركت قبلي خود را به رخ ديگران مي كشد.
–  با او ارتباط ذهني برقرار كنيد و به او بگوييد كه هر شركتي خوبي و بدي هايي دارد ببينيد كه او با شرايط شركت شما خو گرفته است.
كارمندي فكر مي كند كه حقوق او بسيار كم است.
–  به او گوشزد كنيد كه اين وضعيت موقتي است و به زودي اوضاع رو به راه خواهد شد.
دو تن از كارمندان هرگز آبشان در يك جوي نمي رود.
–     هر دو نفر آنها را مورد بخشش قرار دهيد واز آنها بخواهيدكه آنها نيز همديگر را ببخشند زمينه عملي اين كار را فراهم كنيد .
كارمندي شغلي را كه به آن گماشته شده است دوست ندارد.
–    در تصوير اول او را غمگين ببينيد تصوير را به سمت چپ بكشيد واو را تشويق كنيد در تصوير سوم ببينيد كه او با شغل جديدش سازگاري پيدا كرده است.
كارمندي به دليل عدم سلامت جسماني كمتر در سر كار خود حاضر مي شود.
–    تصويري از او در سلامت كامل بسازيد.
كارمندي دائما مسائل شخصي و خانوادگي خود را در محل كارش مطرح مي كند.
–    در يك ارتباط ذهني از او بخواهيد زماني كه منزلش را براي آمدن به سر كار ترك مي كند مسائل شخصي اش را داخل كيسه اي در اتاق قرار دهد در آن را محكم ببندد . ببينيد كه او اين كار را انجام مي دهد.
همسر يك كارمند در امر نسبت به شغلش نارضايتي ايجاد مي كند.
–    در يك ارتباط ذهني سه تصويري در جهت افزايش انگيزه هاي مثبت او ايجاد كنيد.
موانع برقراري ارتباط ذهني:
مديري كه همواره رفتاري تند و پرخاشجويانه از خود نشان مي دهد ، در برقراري ارتباط عيني با ديگران ضعيف عمل خواهد كرد زيرا كه او اغلب توسط همكاران يا زير دستانش « واپس » زده مي شود.
اين مدير در برقراري ارتباط ذهني با ديگران نيز با مشكل روبرو و اين بار از طرف سلولهاي مغزافرادي كه او سعي در دسترسي به آنها دارد « واپس » زده خواهد گرديد. يكي بودن ، يكي بودن را به دنبال دارد و جدا بودن ، جدا بودن را .
آيا همكاران و كارمندان شما با زبان خود شما با شما سخن مي گويند يا اين كه هر كس زبان خاص خودش را مورد استفاده قرار مي دهد ؟ كلماتي كه افراد به كار مي برند متفاوت از هم نيستند بلكه اين ديدگاههاي انها مي باشد كه با ديگران فرق دارد به همين دليل ، به منظور برقراري ارتباط صحيح با ديگران شما مجبور هستيد از دريچه نگاه آنان به زندگي بنگريد ، با اين وجود ، به عنوان يك مدير ديدگاه شما از ديدگاه كارمندان متفاوت است و احتمالاً بيشتر از آنها در جهت منافع شركت قرار خواهد داشت. اين مسئله در مقايسه ديدگاههاي شما با ديدگاههاي بالادستان نيز صادق است.
داشتن ديدگاههاي متفاوت از ديگران به معناي قرار داشتن در قطب متفاوت ارائه راه حلهاي متفاوت براي مشكلات ، و داشتن تصوراتي متفاوت از طرف مقابل در باره اينكه « حق با چه كسي است » مي باشد. اين تفاوتها در ارتباطات عيني ايجاد اخلال كرده و منجر به بحث و جدل هايي نظير « سعي كن اين مسئله را مطابق نظر من بفهمي » ، « مثل اينكه تو باغ نيستي » و … مي گردد ، اما دخالت كردن نيمكره راست مغز در جريان ارتباط ذهني باعث مي شود كه چنين تفاوتهايي اجازه ظهور پيدا نكنند.
كسب امادگي براي تغييرات عمده: 
دنياي اشتغال بر پايه هاي لرزاني تكيه دارد . مشاغل ، توليدات و بازارمصرف دائماً درحال نابودي يا تغيير شكل هستند ، شركت ها دچار  ورشكستگي مي گردند، صنايع دگرگون مي شوند ، جنگ و بلاياي طبيعي بر بازار اثر مي گذارند و مداخله دولتها روند آنها را تغيير مي دهد اما خوشبختانه بروز چنين فجايع و مشكلاتي امري روزمره نيست ، بلكه آنها در طول  يك دوره نهايي بلند مدت به وقوع مي پيوندند.
فقط مردان وزنان قدرتمند و بزرگ هستند كه مي توانند از زير بار بحران ها و دگرگوني هاي عمده سالم بيرون آيند. مديران نيز براي پشت سر گذاشتن تغييرات عمده اي كه در زمينه كاري خود با آنها روبرو مي گردند ، نيازمند كسب تواناييهاي لازم و روشن بيني هستند آنها نيازمندند  قوه روشن بيني نهفته در وجودشان را با استفاده از تكنيك هايي كه در اين كتاب ارائه گرديده بيدار و فعال سازند.
لازم است كه مديران روشن بين در هر دو بعد عيني ( بعد مغزي، جسماني و مادي ) و ذهني ( دنياي ذهن) به عمل بپردازند اگر عملكرد شما فقط در بعد ذهني قرار دارد بدانيد كه به هيچ دستاورد عملي دست نخواهيد يافت اگر عملكرد شما فقط در بعد عيني قرار دارد بدانيد كه هيچ خلاقيتي در شما ايجاد نخواهد كرد . اما اگر شما در هر دو بعد عيني و ذهني به عمل بپردازيد ، بدانيد كه به يك مشكل گشاي خلاق تبديل خواهيد گشت ، زيرا هر چيزي كه در دنياي عيني و فيزيكي حادث مي شود ، قبل از آن مي بايست در دنياي ذهني ايجاد شده باشد . خلق چيزي در ذهن ، نخست با دروني ساختن واقعيات فيزيكي از طريق بستن چشم ها ويا با بر هم زدن تمركز چشم ها و سپس  با ساختن تصاوير ذهني در مورد آنچه قصد داريد اتفاق بيفتد ، و احساس خواست ، باور و انتظارآن به وقوع مي پيوندد . انجام اين عمل باعث مي گردد كه انرژي خلاق ذهني در دنياي عادي و عيني جريان يابد و به تصاوير ذهني واقعيت عملي بخشد .
مدير روشن بين در دنياي پيچيده امروز چاره اي جز عملكرد در هر دو بعد عيني و ذهني ندارد او مجبور نيست كه اين دو بعد را از نظر عملي و فلسفي درك كند بلكه كافي است آنها را به كار گيرد .
مدير روشن بين مي تواند كارهاي ذيل را انجام دهد از جمله :
1-    از عهده افراد مشكل آفرين برآيد.
2-    به كارمندي كه معتاد به سيگار و مشروبات الكلي و مواد مخدر است ، بدون اينكه خودش متوجه شود كمك كند .
3-    كار بيشتري را در طول روز انجام دهد و به ديگران نيز كمك كند .
4-    به ايده هاي خلاقي دست يابد كه شما را از وضعيت ركود خارج كند .
5-    گزارشات كاري بهتري بنويسد .
6-    مشكلات غير منتظره و مشكلات روزمره را با شيوه هاي اعجاب بر انگيز حل كند .
7-    در نشست ها و جلسات ، صحيح ترين و منطقي ترين سخن ها را بيان كند و به اين ترتيب در دستيابي به هدف مورد نظر بيشترين مشاركت را داشته باشد .
8-    از فرسودگي شغلي دوري جويد و شوق ، علاقه ، انرژي و تندرستي تان را افزايش دهد .
9-    پيشرفت هاي مثبتي در خود و در شركت ايجاد كند .
سرچشمه خلاقيت
با افزايش ميزان تحقيقاتي كه در مورد عملكرد هاي نيمكره چپ و راست مغز انجام مي گيرد دانش و آگاهي ما درباره فرآيند هاي خلاقيت آميز سير تكاملي خود را سريعتر از گذشته ارائه مي دهد . اما متاسفانه هنوز هم وقتي كسي به كتابهاي مرجع و فرهنگ ها مراجعه مي كند آنها را پر از اصطلاحات مربوط به فرآيندهاي استنتاجي و استدلالي ذهن مي بيند ولي هر چه جستجو مي كند چيزي درباره بصيرت هاي آني و كشف و شهود نمي يابد.
از آنجا كه نيمكره راست مغز وسيله ارتباط با يك شعور ناخود آگاه گسترده در سراسر گيتي است و از آنجا كه اين نيمكره در سطح آلفا با نيمكره چپ به صورت هماهنگ عمل مي كند ، به نظر مي رسد كه در سطح آلفا ما به اين شعور گسترده و لا يتناهي متصل مي شويم . تحقيقاتي كه در علوم فيزيكي به انجام رسيده اين مسئله را ثابت نموده است و محققيني كه در مورد مسائل ريز اتمي مطالعه مي كنند ، كشف كرده اند كه دنياي درون اتمي دنيايي است سرشار از انرژيهايي مرتبط و متعامل با يكديگر و پيوسته در حال تغيير .
منبع نبوغ و خلاقيت  
گاهي اوقات كه فشارهاي اقتصادي افراد را به جستجوي منابع مالي ديگر وادار مي كند ، همين منابع به طور اعجاب انگيزي تبديل به يك منبع اصلي و يك شغل تمام وقت براي آنها مي گردد و چنانچه گويي شعوري برتر در قضيه دخالت كرده و شرايط را به نفع آنها تغيير مي دهد اين شايد همان شعوري باشد كه با دخالت در برنامه ريزي آن دوستي كه قصد داشت شغل خود را توسعه دهد باعث تغيير شغل او و اشتغال به يك شغل بهتر گرديد و شايد همان شعوري مي باشد گه آن مدير بانك مالزيايي را وادار كرد آن شغل پر درآمد را بدون داشتن جايگزيني مناسب ترك كند و چند هفته بعد دويست وپنجاه هزار دلار به دست آورد.
زماني كه ما برنامه ريزي ميكنيم  تا رويايي ببينيم كه در آن راه حلي براي توسعه منابع مالي مان ارائه گردد و ما در خواب نام شركتي را مي بينيم كه قيمت سهام آن در روزهاي آينده چندين برابر مي شود آيا بايد اين آگاهي را به حساب درك باطني بگذاريم و يا اينكه بايد منشأ آن را  در منابعي خارج از وجود خودمان جستجو كنيم ؟ آيا ما به همان اندازه كه بر تجارب ، يادگيريها ، مهارتها و ساير تواناييهاي عيني و واقعي مان تكيه مي كنيم ، مي توانيم به وجود تواناييهاي فوق مادي همچون ادراك فراحسي(EPS ) روشن بيني ، تله پاتي و … و در خود اعتقاد داشته باشيم ؟
روزي جواب اين سوالها و دلايل اينكه «چرا  كار كردن بر روي ابعاد عيني و مادي و هنگامي كه در بعد ذهني قرار داريم ، باعث دسترسي ما به شعور  والا مي گردد؟» را بهتر درك خواهيم كرد و شايد همين شعور والا ما را در پي بردن به جواب اين سوالها ياري كند در حال حاضر فقط مي توانيم بگوييم دليل اينكه ما به شعور والا دسترسي داريم اين است كه ما به ان نياز داريم.
تواناييهاي بالقوه و نهايي مديران روشن بين
در درون هر مديري يك توان مديريتي بالقوه و نهايي وجود دارد كه همواره سعي دارد خودش را بروز دهد . در واقع ، همه ما در وجودمان تواناييهاي بالقوه براي رشد و تعالي داريم ولي اغلب ما از وجود آن آگاه نيستيم . ما همانند يك كامپيوتر هستيم كه براي فعاليت در حدود معيني نه بيشتر برنامه ريزي شده ايم . ما در طول ساليان دراز محدوديتهايي را بر اساس آنچه والدين ، معلمان و … به ما آموخته اند براي خودمان قائل شده ايم و در چهار چوب آن محدوديت ها ، كار و زندگي اجتماعي مان را هدايت مي كنيم .
روش سيلوا  در حكم در ي است براي ظهور تواناييهاي بالقوه و نهايي است كه يك مدير با به كارگيري آن مي تواند :
1-     اعتماد به نفس و احترام به خويشتن را در خود تقويت كند .
2-     عادت تضعيف كننده سلامت جسماني را از بين ببرد.
3-     به سردردها و عصبيتهاي تنشي و مشكلات جاني پاياني دهد.
4-     رابطه اش با كاركنانش را بهبود بخشد.
5-     حمايت مقامات ما فوق را به دست آورد.
6-     نظم وانظباط و بهره وري را در محيط كاري خود حاكم سازد.
7-     همواره نگرش مثبتي داشته باشد.
8-     وقتش را به گونه اي تنظيم كند كه بيشترين استفاده از آن را به عمل آورد.
9-     اهداف شغلي و شخصي را براي خود مطرح كند و به انها دست يابد.
10-   بدون داشتن اضطراب استرس ها را پشت سر گذارد.
11-   حافظه برتري را در خود رشد دهد.
12-   به هنگام نياز از ظرفيتهاي بيشتري از ذهنش استفاده كند.
13-   پر از شور و شوق و انرژي باشد.
14-   به ايده هاي خلاق دست يابد
15-   منبع الهام و الگوي ديگران قرار گيرد و سرانجام دنيا را محل برتري براي زندگي گرداند.