اخبار مدیریت

نحوه ارزشيابي مدارك و ليست دانشگاه‌هاي معتبر ايتاليا، فرانسه و كشورهاي عربي

اداره‌كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم در نيمه نخست مهرماه 89 نحوه ارزشيابي مدارك و ليست دانشگاه‌هاي معتبر ايتاليا، فرانسه و كشورهاي عربي را اعلام كرد.
به گزارش مدیریار به نقل از فارس؛ اداره‌ كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در آخرين به‌ روز رساني خود در مهرماه 89، نحوه ارزشيابي مدارك و ليست دانشگاه‌هاي معتبر كشور‌هاي ايتاليا، فرانسه و كشورهاي عربي را در 3 سطح ممتاز، خوب و متوسط منتشر كرد.

* تحصيلات‌ دانشگاهي در‌ ايتاليا

تحصيلات تكميلي در ايتاليا به دنبال توافق‌هاي سوربن (1998)، بولونيا (1999)، پراگ (2001) و برلين (2002) دستخوش تغيير و تحولاتي شد كه براساس اين توافق‌ها مقرر شد طي دهه اول 2000، نظام تحصيلات دانشگاهي اروپا منطبق با سه دوره تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا چنان پايه‌ريزي شود كه جابجايي دانشجويان و دانش‌آموختگان و تاييد مدارك تحصيلي به صورت بين‌المللي امكان‌پذير شود.
در راستاي دستيابي به اين هدف، نظام آموزش عالي ايتاليا تحصيلات دانشگاهي را در بخش‌هاي تحصيلات دانشگاهي، تحصيلات عالي هنر و موسيقي و تحصيلات عالي فني IFTS و گروه‌هاي تحصيلات تكميلي در نظر گرفته است. سيستم تحصيلات دانشگاهي ايتاليا از 82 مركز تحصيلات دانشگاهي تشكيل شده كه به دانشگاه‌هاي دولتي، دانشگاه‌هاي غيردولتي مورد تاييد و دانشگاه‌هاي مجازي Telematicheطبقه‌بندي مي‌شود.
دانشگاه‌هاي ايتاليا مستقل بوده و مي‌توانند ارگان‌هاي اداره‌كننده (رئيس و شوراي دانشگاه) و ساختار آموزشي و تحقيقاتي خود را تعيين كنند. براي ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در ايتاليا، متقاضي بايد مدرك (ديپلم) پايان دوره دبيرستان را داشته باشد. دارندگان اين مدرك (ديپلم دبيرستان) از كشورهاي ديگر نيز مي‌توانند پس از گذراندن امتحانات ورودي كه دانشگاه مورد‌نظر برگزار مي‌كند، مجوز ورود به دانشگاه را دريافت كنند.
از سال 1998 متقاضيان داراي مدرك ديپلم دبيرستان از طريق تكميل برگ مخصوص جايابي و ارسال آن به وزارت دانشگاه‌ها و تحقيقات علوم و فناوري MIUR مجوز ورود به دانشگاه‌ها را دريافت مي‌كنند.

* نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

سيكل اول؛ (DU (Diploma Universitario: دوره‌اي با 2 تا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان است كه “كارداني ” ارزشيابي مي‌شود.
Diploma di Laurea: دوره‌اي است كه بعد از ديپلم دبيرستان، 4 الي 6 سال تحصيل را در بر مي‌گيرد. ارزشيابي مدارك اين مقطع در صورتي كه دانشجو فاقد كار پژوهشي در دوره تحصيل يا پايان‌نامه و دفاع از آن باشد، “كارشناسي ” ارزشيابي مي‌شود.
(PL (Laurea: با طي يك دوره حداقل 3 ساله بعد از ديپلم دبيرستان و گذراندن 180 واحد اروپايي (ECTS) “كارشناسي ” ارزشيابي مي‌شود.
سيكل دوم؛ Diploma di Laurea: دوره تحصيلي 4 الي 6 ساله، كه با انجام يك كار پژوهشي و ارائه و دفاع از پايان‌نامه “كارشناسي ارشد ” ارزشيابي مي‌شود.
(LS (Laurea Specialistica: در صورت داشتن Diploma di Laurea، گذراندن دوره و انجام كار پژوهشي و ارائه و دفاع از پايان‌نامه “كارشناسي ارشد ” ارزشيابي مي‌شود.
(LS (Laurea Specialistica: با شرط داشتن كارشناسي، بعد از گذراندن 2 سال و 120 واحد اروپايي و دفاع از پايان‌نامه “كارشناسي ارشد ” ارزشيابي مي‌شود.
Laurea Magistrale a Ciclo Unica: با گذراندن 5 تا 6 سال و 300 تا 360 واحد اروپايي (بعد از ديپلم دبيرستان) و انجام كار پژوهشي و ارائه و دفاع از پايان‌نامه “كارشناسي ارشد ” ارزشيابي مي‌شود.
Master universitario di primo Livello: بعد از گذراندن 1 سال و 60 واحد اروپايي گواهي صرفاً “صحت صدور ” صادر مي‌شود.
سيكل سوم؛ (DR (Dottorato Ricerca: با شرط داشتن كارشناسي ارشد و انجام كار پژوهشي و دفاع از رساله، “دكتري ” ارزشيابي مي‌شود.
Master universitario di secondo Livello: بعد از گذراندن 1 سال و 60 واحد اروپايي گواهي صرفاً “صحت صدور ” و براي ساير دوره‌هاي تخصصي نيز صرفاً گواهي ” صحت صدور ” صادر مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، اداره‌كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 22 دانشگاه‌ معتبر كشور ايتاليا را در سطح ممتاز، 37 دانشگاه را در سطح خوب ، 24 دانشگاه را در سطح متوسط ارزيابي كرد و چهار دانشگاه ايتاليايي را نيز غيرمعتبر خواند.

* تحصيلات‌ دانشگاهي‌ در فرانسه

تحصيلات عالي در فرانسه در دانشگاه‌ها، مدارس عالي مهندسي و مؤسسه‌هاي هنرهاي زيبا امكان‌پذير است و كساني مي‌توانند به دانشگاه‌ها و مؤسسات فوق راه يابند كه ديپلم دبيرستان را گرفته باشند. براي ورود به مراكز آموزش عالي ديگري مانند مدارس عالي دولتي (Ecole Nationale)، مدارس عالي خصوصي و نيز مؤسسه‌هايي كه براي تربيت نيروهاي متخصص تأسيس شده‌اند، از داوطلبان امتحان تخصصي مي‌گيرند. در فرانسه شرط ورود به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي براي خارجيان قبولي در امتحان ورودي سراسري زبان است.
پس از برگزاري كنفرانس اروپا در سال 1998 كه طي آن تصميم گرفته شد كشورهاي اروپايي براي تسهيل در مقايسه و تشخيص مدارك تحصيلي در قالبي يكسان اعطاي مدرك كنند، نظامي جديد براي مقاطع تحصيلي آموزش عالي در كشور فرانسه مشهور به LMD (Licence, Master, Doctorat) اعلام شد كه از سال 2002 به اجرا در آمد.
اين نظام مبتني بر سيستم آموزشي واحدي موسوم به (ECTS (European Credit Transfer System بوده و در آن دوره‌هاي تحصيلي شامل دو سطح قبل از ليسانس و بعد از ليسانس مي‌باشند كه اولي شامل سيكل اول و دومي خود در دو سطح سيكل دوم و سوم تعريف مي‌شود.

* نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

1. مدارك DUT، BTS، DEUG، DEUST به مأخذ “كارداني ” ارزشيابي مي‌شوند.
2. مدرك Licence “كارشناسي ” ارزشيابي مي‌شود.
تبصره: تنها آن دسته از مدارك Licence كه شروع دوره آنها بعد از سال 2002 ميلادي و درنظام LMD اخذ شده باشد به مأخذ كارشناسي ارزشيابي مي‌شوند، بدين ترتيب مدارك Licence كه شروع دوره آنها قبل از تاريخ يادشده و يا غير از نظام LMD باشد به مأخذ كارداني ارزشيابي مي‌شوند.
3. مدرك Licence Professionnelle “كارشناسي حرفه اي ” ارزشيابي مي‌شود.
4. مدرك Maitrise و نيز مدارك MSG و MST به مأخذ “كارشناسي ” ارزشيابي مي‌شود.
5. مدرك Master براي دوره پژوهشي (Recheche) “كارشناسي ارشد ” و براي دوره حرفه‌اي (Professionnel) “كارشناسي ارشد حرفه‌اي ” ارزشيابي مي‌شود.
تبصره: دوره Master I سال اول كارشناسي ارشد تلقي شده و پيش نياز Master II مي‌باشد. در صورت صدور گواهي مربوط به پايان دوره ياد شده از سوي دانشگاه، صرفاً گواهي صحت صدور صادر مي‌شود.
6. مدارك DEA و DESS به مأخذ “كارشناسي ارشد ” ارزشيابي مي‌شود.
7. مدارك Diplome Ingenieur به مأخذ “كارشناسي ارشد ” ارزشيابي مي‌شود.
8. مداركDPLG ،DESA به مأخذ “كارشناسي ارشد ” ارزشيابي مي‌شود.
9. مدرك Magistrat به مأخذ “كارشناسي ارشد ” ارزشيابي مي‌شود.
10. مدارك معماري موسوم به DPLG و DESA به مأخذ “كارشناسي ارشد ” ارزشيابي مي‌شود.
11. كليه مدارك Doctorat “دكترا ” ارزشيابي مي‌شود.
تبصره: مدارك دكتراي سيكل سوم و Docteur d’Etat مربوط به نظام قبل از LMD “دكترا ” ارزشيابي مي‌شوند و مدرك Docteur Universitaire ارزشيابي نمي‌شود.
بر اساس اين گزارش، اداره‌كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 80 دانشگاه‌ معتبر كشور فرانسه را در سطح ممتاز و 45 دانشگاه را در سطح خوب ارزيابي كرد و 14 دانشگاه فرانسوي را نيز غيرمعتبر خواند.

* نظام‌ آموزشي و نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ كشورهاي عربي

1. شهادة الدبلوم‌: با 2 سال‌ تحصيل‌ و يا تحصيلات‌ نيمه‌ تمام‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ در صورتي‌ كه‌ حداقل 2 سال‌ سپري‌ شده‌ باشد، به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، “كارداني ” ارزشيابي مي‌شود.
2. درجة ‌البكالوريوس‌: درجة‌ الاجازة Bachelor صادره از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ “كارشناسي ” ارزشيابي‌ مي‌شود.
3. درجة ‌الماجيستر Master: فقط‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و تعدادي از دانشگاه‌هاي گروه 2 با شرط‌ داشتن‌ درجه‌ البكالوريوس‌ و يا كارشناسي، “كارشناسي‌ ارشد ” ارزشيابي‌ مي‌شود.
4. درجة الدكتوراه Ph.D: فقط از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 به‌ شرط‌ داشتن‌ درجه‌ الماجيستر و يا كارشناسي‌ ارشد، “دكترا ” ارزشيابي‌ مي‌شود.
5. هيچيك‌ از مدارك‌ دانشگاهي‌ كه‌ از دانشگاه‌هاي‌ غير از گروه‌ يك‌ و گروه‌ دو اخذ شود، ارزشيابي‌ نمي‌شود.
بر اساس اين گزارش، اداره‌كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 19 دانشگاه‌ معتبر كشورهاي عربي را در گروه يك و 54دانشگاه را در گروه دو ارزيابي كرد و 4 دانشگاه را نيز غيرمعتبر خواند.