اخبار مدیریت

هدفمندكردن يارانه ها موجب تعادل اجتماعي مي شود

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با با اشاره به اينكه تعادل اجتماعي هنوز در جامعه برقرار نشده است، گفت: با هدفمندكردن يارانه ها اين تعادل به وجود مي آيد.
به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از شيراز، جعفر قادري، در نشست طرح هدفمند كردن يارانه ها كه با حضور اساتيد دانشگاه علوم پزشكي شيراز در اين دانشكده برگزار شد، اظهار داشت: در كشور ما 27 -30 درصد مربوط به توليد ناخالص ملي را يارانه ها تشكيل مي دهند كه در كشورهاي ديگر نرخ يارانه ها فقط پنج درصد است.
وي كاهش كيفيت كالاهاي مضر و بهبود كيفيت كالاي مفيد در جامعه را از اهداف اين طرح عنوان كرد تا جامعه به سمت استفاده بهينه برود.
قادري در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به عدم شفافيت دولت در تبيين اين مطلب به صورت كامل گفت: اين مقوله دو پيامد دارد كه باعث شوك رواني و اقتصادي در جامعه مي شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر رابطه كيفيت و قيمت مصرف كننده بيان داشت: افزايش كيفيت محصولات با وارد شدن در عرصه رقابت و سرمايه گذاري نسبت مستقيم دارد.
وي بهبود كالا را باعث صرفه جويي در مصرف و به تبع خودكفايي كشور در توليدات دانست.
قادري با تاكيد بر هدفمند بودن يارانه ها و مديريت صحيح پيامدهاي جامعه و اصلاح نظام مالياتي تصريح كرد: با اين سه فاكتور، پيشرفت در زيرساخت هاي جامعه را خواهيم شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه تعادل اجتماعي هنوز در جامعه برقرار نشده است، گفت: با هدفمند كردن يارانه ها اين تعادل به وجود مي آيد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اجراي اين طرح ضربه سنگيني به قشر آسيب پذير جامعه وارد خواهد آورد، عنوان كرد: با اجراي اين طرح نقدينگي جديدي وارد جامعه نخواهد شد كه باعث افزايش تورم شود؛ بلكه هزينه هاي موجود از توليد، وارد جامعه خواهد شد و شوك حاصله در مدت كوتاهي تمام مي شود.