اخبار مدیریت

وضعیت بازار کار آشکار استان خراسان رضوی در هفت ماهه سال 89

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان گفت: در هفت ماهه ابتدای سال جاری 44721 نفر از جویندگان کار بصورت آشکار به کاریابی های استان مراجعه و تحت عنوان کارجو ثبت نام نموده اند .
لبافی گفت: از این تعداد حدود 29% خانمها و 71% آقایان بوده اند وی درخصوص تحصیلات جویندگان کار اعلام کرد بیش از 32 درصد از جویندگان کار آشکار استان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند .
دبیر کارگروه اشتغــال و سرمایه گذاری استان در ارتباط با وضعیت جویندگان کار به لحاظ سنی گفت 5/41 درصد جویندگان کار سنی بین 15 تا 24 سال و 43 درصد آنها 25 تا 34 ساله بوده اند .
مدیر کــل کار و امور اجتماعی پیرامون توزیع جویندگان کار بر حسب میزان مهارت در هفت ماهه اول سال جاری گفت متأسفانه بیش از 60 درصد جویندگان کار فاقد هرگونه مهارت بوده اند و 16 درصـد نیمه ماهر و باقی مانده دارای مهارت از مراکز آموزش فنی و حرفه ای می باشند .
لبافی در ارتباط با فرصتهای شغلی بدست آمده تأکید کرد در این هفت ماهه حدود 41975 فرصت شغلی بدست آمده که بخش خدمات با 62 درصد فرصتها بیشترین و بخش کشاورزی با 1 درصد فرصتهای شغلی کمترین فرصتهای شغلی استان به خود اختصاص داده است .
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت پیش بینی می شود امسال بیش از 80 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود ضمن اینکه برای رسیدن به نرخ بیکاری حدود 7درصد در پایان برنامه پنجم سالانه حدود 80 هزار فرصت شغلی در استان خراسان رضوی نیاز است .