اخبار مدیریت

نگاهي به فرايند روبه رشد مناسبات تجاري ايران و تركيه

حجم مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و تركيه در 10 ماه اول سالجاري ميلادي با بيش از 197 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به هشت ميليارد و 454 ميليون دلار رسيد و مي رود افت سال گذشته ناشي از بحران مالي جهان را تا حد زيادي تلافي كند.
به گزارش ايرنا، حجم مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و تركيه كه سال گذشته تحت تاثير بحران مالي جهاني و تغييرات در قيمتهاي انرژي در بازارهاي جهاني نزديك به 47 درصد افت داشت، در فرايند تلافي است و مي رود امسال به 10 ميليارد دلار برسد.
بررسي خبرنگار ايرنا از آمار موسسه آمار دولتي تركيه كه به تازگي انتشار يافت، نشان مي دهد، فرايند روبه رشدي كه از اواخر سال گذشته ميلادي در مبادلات بازرگاني دوكشور شروع شده، همچنان ادامه دارد و ميانگين رشد بالاتري در مقايسه با كل مبادلات بازرگاني تركيه با ساير كشورها دارد.
حجم بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران و تركيه در سال 2009 ميلادي با 94/46 درصد كاهش نسبت به سال 2008 به پنج ميليارد و 426 ميليون و 883 هزار دلار رسيده بود.
فقط در ماه نوامبر سالجاري حجم مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و تركيه با بيش از دو برابر افزايش نسبت به نوامبر سال گذشته به يك ميليارد و 110 ميليون و 618 هزار دلار رسيد.
اين رقم در نوامبر سال گذشته 546 ميليون و 374 هزار دلار بود.
صادرات تركيه به ايران در ماه نوامبر امسال نسبت به نوامبر گذشته 8/79 درصد افزايش يافته و از 450/193 ميليون دلار به 806/347 ميليون دلار رسيد.
در مقابل واردات تركيه از جمهوري اسلامي ايران در همين ماه با 1/116 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 924/352 ميليون دلار به 812/762 ميليون دلار رسيد.
به همين ترتيب در 10 ماه امسال نيز حجم تجارت ايران و تركيه با 153/197 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل از چهار ميليارد و 093/288 ميليون دلار به هشت ميليارد و 145/454 ميليون دلار رسيد.
در 10 ماه اول سالجاري ميلادي صادرات تركيه به جمهوري اسلامي ايران با 6/44 درصد افزايش از يك ميليارد و 672/611 ميليون دلار به دو ميليارد و 878/330 ميليون دلار رسيد.
در مقابل واردات تركيه از جمهوري اسلامي ايران در همين دوره با 8/128 درصد افزايش از دو ميليارد و 421/676 ميليون دلار به شش ميليارد و 267/123 ميليون دلار رسيد.
حجم بازرگاني خارجي تركيه در ماه اكتبر (مهر – آبان) امسال در مقايسه با اكتبر سال گذشته بيش از 71/23 درصد افزايش يافت و به 28 ميليارد و 292 ميليون دلار رسيد.
در ماه اكتبر صادرات تركيه با 8/8 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 10 ميليارد و 96 ميليون دلار به 12 ميليارد و 773 ميليون دلار و واردات اين كشور نيز با 5/35 درصد افزايش از 10 ميليارد و 982 ميليون دلار به 17 ميليارد و 310 ميليون دلار رسيد.
براساس همين آمار در دوره ژانويه تا ماه اكتبر سال جاري ميلادي صادرات تركيه با 4/11 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 92 ميليارد و 709 ميليون دلار و واردات اين كشور با 5/30 درصد افزايش به 147 ميليارد و 821 ميليون دلار رسيد تا حجم بازرگاني خارجي اين كشور با رشدي برابر 35/22 درصد به 240 ميليارد و 530 ميليون دلار برسد.
در 10 ماه اول سالجاري ميلادي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از شركاي مهم تجاري تركيه سهمي برابر 1/4 درصد در كل واردات و 5/2 درصد در كل صادرات تركيه را به خود اختصاص داد.
اين موضوع نشان مي دهد در صورتي كه دست اندركاران امور اقتصادي ايران و تركيه تلاش بيشتري را براي ايجاد تسهيلات لازم به خصوص در امر ترخيص و گمركات كالا در مرزهاي زميني انجام دهند و نسبت به حذف تشريفات زائد اقدام كرده و براي ايجاد زيرساختهاي حمل كالا از قبيل راه و ترابري برنامه مدون ساليانه اي را تنظيم كنند به زودي مي توان شاهد يك جهش بزرگ در تجارت دو كشور بزرگ منطقه بود .